EU razvija brža i tačnija upozorenja na poplave

0

Pravovremena upozorenja na poplave i njihovo nadgledanje u realnom vremenu mogu da spasu ljudske živote i spreče uništavanje imovine, infrastrukture i životne sredine.

ImprintsWeSenseIt i UrbanFlood samo su tri projekta pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU) koji su razvili jedinstvene sisteme prognoze i uzbunjivanja radi upozoravanja zajednica na nadolazeće poplave.

Upravljanje procesima pri poplavama i njihovo sprečavanje suština je projekta Imprints, kojim je razviijena platforma blagovremenog upozoravanja kako bi se vreme reakcije na nagle poplave svelo na oko dva sata, ali i manje – dajući ljudima više vremena da se sklone sa rizičnih područja. Platforma je zasnovana na boljim prognozama padavina, uz pomoć meteoroloških modela i mreža radara vremenske prognoze. Softver može da predvidi vodene tokove na terenu i obezbedi potpuni blagovremeni sistem upozorenja na nagle poplave, količinu štete koju potencijalno sa sobom nose i svaku moguću štetu po lokalnu infrastrukturu.

Uz pomoć inovacija ovih projekata, hidrometeorološke službe u Španiji, Švajcarskoj i Francuskoj usavršile su sopstvene sisteme prognoze u realnom vremenu. Štaviše, pokazatelji naglih poplava razvijeni u okviru ovog projekta sada se koristi kroz aktivni European Flood Awareness System.

Sa druge strane, WeSenseIt, projekat koji će se okončati u septembru 2016. godine, koristi moć ljudskog zapažanja kao integralni deo svog blagovremenog sistema upozorenja. Ljudi doprinose merenjem uz pomoć novih aplikacija koje se trenutno razvijaju u okviru projekta, kao i slanjem informacija i slika putem mobilnih telefona. Nove tehnologije i pristupi testiraju se i u Italiji, Holandiji i Velikoj Britaniji.

“Razvili smo mobilne aplikacije tako da inspektori zaduženi za poplave u Velikoj Britaniji sada mogu da šetaju obalama reka, i slikaju i postave fotografije ako misle da postoji razlog za zabrinutost”, kaže koordinator projekta Fabio Ciravenja sa Univerziteta u Šefildu. U Italiji je demonstracija u kojoj je učestvovalo oko 500 dobrovoljaca simulirajući poplavu u gradu Vićenci sprovedena krajem marta 2014. godine.

Tokom poplave, najugroženije su brane i nasipi na rekama. Projekat UrbanFlood razvio je senzore i srodnu tehnologiju radi nadgledanja nasipa i izdavanja blagovremenih upozorenja od rizika da će oni popustiti. Podzemni senzori kontrolišu stanje nasipa i promene u nivoima vode, ali i druge faktore kao što su temperatura, vlaga i kretanje tla. Sakupljene informacije procenjuje projektni softver, koji može da podigne uzbunu ako registruje problem. Sofver izračunava koliko brzo će određena lokacija biti poplavljena ukoliko brana popusti, pa čak i predlaže najbolje načine da se građani premeste na bezbednija područja.

Evropski komesar za istraživanje, inovaciju i nauku Mari Geogegan-Kin kaže: “EU će i dalje ulagati u istraživanje i inovacije veziane za nadgledanje i prevenciju poplava. Cilj nam je da pomognemo vladama da preduzmu odgovarajuće i usaglašene mere kako bi smanjile rizik i zaštitile svoje građane.“

Združeni centar za istraživanje Evropske komisije takođe doprinosi istraživanju poplava razvijanjem evropskog i globalnog sistema prognoze i nadgledanje poplava kao što su EFASGloFAS i GFDS.

EU je 1. januara 2014. godine pokrenula novi, sedmogodišnji program istraživanja i inovacije pod imenom Horizont 2020. Narednih sedam godina uložiće se skoro 80 milijardi evra u projekte istraživanja i inovacija kao podrška evropskoj ekonomskoj konkurentnosti i proširenju granica ljudskog znanja. Budžet EU za istraživanje uglavnom je usredsređen na poboljšanje svakodnevnog života u oblastima kao što su zdravlje, životna sredina, saobraćaj, ishrana i energija. Istraživačka partnerstva sa farmaceutskom, avio, automobilskom, železničkom i elektronskom industrijom stimuliše i ulaganja privatnog sektora u budući razvoj i otvaranje visokokvalifikovanih radnih mesta. Horizont 2020 će se još više posvetiti pretvaranju odličnih ideja u tržišno održive proizvode, procese i usluge.

Za najnovije informacije o Evropskom istraživanju i inovaciji, posetite:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Podeli

Comments are closed.