EU se priključuje akciji “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

0

Evropska unija snažno osuđuje svaki oblik nasilja nad ženama i devojčicama i do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, uključiće se u akciju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, međunarodne kampanje generalnog sekretara UN, navodi se u saopštenju Evropske komisije koje su zajednički izdali Federika Mogerini visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost, Vera Jurova komesarka za pravosuđe, pitanja potrošača i jednakost polova i Neven Mimica komesar za međunarodnu saradnju i razvoj.

“Diskriminacija i nasilje nad ženama i dalje su prisutni širom sveta, u svim društvima i regionima. Žene su žrtve maltretiranja, silovanja, sakaćenja, prebijanja ili ubistava čak i u svojim domovima.

U EU je svaka treća žena starija od petnaest godina bila žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja. Van EU, devojčicama je zabranjeno da pohađaju školu ili su prisiljene na udaju, dok seksualno nasilje i dalje ostaje žalosna ali široko rasprostranjena ratna taktika. Zato što rade svoj posao, ženama borcima za ljudska prava se upućuju pretnje i izložene su napadima.

Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama je jedan od osnovnih stubova poštovanja ljudskih i osnovnih prava, te ostaje prioritet za EU, kako na unutrašnjem tako i na spoljašnjem planu delovanja.

Evropska komisija i Evropska služba spoljnog delovanja su pre godinu dana usvojile zajedničko Saopštenje o ukidanju polnog sakaćenja žena i u tom pogledu ulaganje napora je nastavljeno.

EU finansira projekte koji promovišu društvene promene i rade na iskorenjivanju ove prakse, pruža podršku žrtvama te podstiče promenu stavova među članovima zajednica u kojima je ova praksa zabeležena.

Ove godine se obeležava stupanje na snagu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (Istanbulska konvencija), koja predstavlja veoma značajan instrument za delotvornu borbu protiv nasilja nad ženama, kako na nacionalnom tako i na nivou cele Evrope.

U svetu se uskoro obeležava 20. godišnjica Pekinške deklaracije i platforme za akciju kao i 15. godišnjica od usvajanja Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN o doprinosu žena miru i bezbednosti. Razmotrićemo napredak postignut u sprovođenju ovih važnih instrumenata kao i korake za dalju akciju.

Evropska komisija će 2015. formulisati novi plan za razvoj u narednim godinama. Jednakost polova i osnaživanje žena, ukidanje svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama, ukidanje svih štetnih praksi, jesu preduslov za iskorenjivanje siromaštva i održivi razvoj.

EU podržava jednakost polova kao  cilj po sebi, ali i integraciju načela jednakosti polova u okvir za smanjenje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015. godine.

Snažno osuđujemo svaki oblik nasilja nad ženama i devojčicama. Od danas, pa sve do 10. decembra na dan obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, delegacije EU širom sveta će takođe raditi na podizanju informisanosti o ovom problemu, uključivanjem u akciju ’16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’, međunarodne kampanje generalnog sekretara UN”, navodi se na kraju saopštenja.

Podeli

Comments are closed.