EU spremna da pomogne državama članicama koje su suočene sa ekstremnim vremenskim uslovima

0

Nekoliko evropskih zemalja se suočava sa pogoršanjem vremenskih uslova koji za posledicu imaju gubitak ljudskih života.

Uz pomoć sistema za mapiranje Kopernikus, tokom ovog meseca su napravljene satelitske mape pogođenih zemalja kako bi se pomoglo nacionalnim organima za civilnu zaštitu širom Evrope. Izrađene su, između ostalog, mape poplava u Italiji, Francuskoj i Španiji, te mape šumskih požara u Grčkoj. „EU je spremna da pruži svu neophodnu pomoć našim državama članicama. Koordinacioni centar za reagovanje u vanrednim situacijama u Briselu pomno prati vremenske uslove u celoj Evropi. Održavamo neprekidni kontakt sa nacionalnim organima i spremni smo da im pomognemo putem Mehanizma EU za civilnu zaštitu i satelitskog sistema Kopernikus“, izjavio je Hristos Stilijanides, komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama.

Podeli

Comments are closed.