Evropa za mene – Poziv za podnošenje predloga projekta

0

Evropski pokret u Srbiji poziva na podnošenje predloga projekata u okviru projekta Evropa za mene. Cilj poziva za podnošenje predloga projekata je da se proširi uticaj projekta Evropa za mene, uključivanjem organizacija civilnog društva, medija, univerziteta i biblioteka iz cele Srbije.

Zainteresovane organizacije treba da doprinesu implementaciji projekta kroz organizaciju inovativnih kampanja informisanja na regionalnom i lokalnom nivou o Evropskoj uniji i uticaju i koristima od procesa evropske integracije za građane Srbije.

Osnovni cilj predloženih aktivnosti treba da bude unapređenje znanja i svesti građana Srbije o procesu evropske integracije. Prioritet će biti dat predlozima usmerenim na sadržaj procesa pristupnih pregovora sa EU koje su od posebnog lokalnog ili regionalnog značaja.

Svaki predlog projekta koji je predložen u okviru ovog poziva mora da ima finansijsku projekciju između sledećih minimalnih i maksimalnih vrednosti:

  • minimum suma: 1,000 evra
  • maksimalna suma: 2,000 evra

Sredstava zatražena u okviru ovog poziva ne mogu biti veća od 95% ukupnih troškova celokupnog projekta.

Rok za dostavljanje prijava je 15. septembar 2017. godine, 23:59, isključivo elektronskim putem (imejlom) Evropskom pokretu u Srbiji na adresu eu2me@emins.org.

Pitanja u vezi sa pozivom mogu se slati do 1. septembra 2017. godine, na navedenu adresu, sa naznakom referentnog broja poziva za predloge projekta.

Instrukcije i potrebna dokumentacija nalazi se na stranici:  http://www.emins.org/srpski/news/article/poziv-za-predloge-projekta-u-okviru-evropa-za-mene

 

Podeli

Comments are closed.