Evropska agenda o migracijama: Dobar napredak u upravljanju migrantskim tokovima treba da bude podržan

0

U četiri izveštaja o napretku koji su danas usvojeni, Komisija poziva sve strane da podrže i još više ubrzaju dobar napredak zabeležen u upravljanju neregularnim migrantskim tokovima, zaštiti spoljnih granica EU i podršci zemljama članicama na prvoj liniji koje su pod najvećim pritiskom.

Do sada je 27,695 osoba prebačeno kroz EU mehanizam za relokaciju, koji dobro funkcioniše i daje rezultate. Ključno je da zemlje članice presele sve odgovarajuće kandidate iz Italije i Grčke što je brže moguće. Dogovor EU-Turska i dalje obezbeđuje konzistentno manji broj neregularnih dolazaka u Grčku, a omogućio je i da skoro 10,000 Sirijaca bude smešteno unutar EU. Tokom letnjih meseci, neregularni prelasci i broj smrtnih slučajeva u centralnom Sredozemlju značajno su opali, oslikavajući tako koordinirane napore EU, a posebno Italije. Sredstva i alatke Evropske granične i obalske straže sada funkcionišu, ali je potrebno više napora država članica da iskoriste punu prednost proširenog mandata Agencije kada se radi o povracima.

Prvi potpredsednik Evropske Komisije Frans Timermans je izjavio: “Svi akteri EU su zajedno vredno radili na upravljanju migrantskih tokova, na zaštiti naših spoljnih granica i podršci zemljama članicama na prvoj liniji. Na pravom smo putu i rezultati se mogu videti na terenu. Međutim, izazovi i rizični faktori migracija i dalje ostaju. Zato moramo da nastavimo da poboljšavamo naš rad na spasavanju života, uspostavljanju bezbednih i zakonskih puteva za one koji zaslužuju zaštitu i povratku onih koji nemaju pravo da ostanu.”

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo je izjavio: “Kada Evropa zajedno deluje u duhu odgovornosti i soidarnosti, postižemo napredak i konkretne rezultate, i unutar i van EU. Danas to možemo jasno da vidimo –neregularni tokovi su smanjeni, a zakonsko preseljenje izbeglica povećano, operacionalizacija na terenu zajedničke Evropske granične i obalske straže deluje, a pokrenute su zajednčke akcije kao podrška Italiji i duž rute centralnog Sredozemlja. Takođe vidimo i solidarnost unutar EU: program relokacije donosi rezultate i skoro svi registrovani kandidati su prebačeni iz Grčke i Italije. Ovaj uspeh mora da bude podržan na svim frontovima.”

Ovde su dostupni podaci o relokaciji i preseljenju, Evropskoj graničnoj i obalskoj straži i Partnerski okvir o migraciji

 

Podeli

Comments are closed.