Evropska komisija pozdravila dogovor o novoj antidamping metodologiji

0

Pregovarači Evropskog parlamenta i Saveta su juče postigli dogovor o Komisijinom predlogu iz novembra 2016. o izmeni zakonodavstva EU u oblasti antidamping i antisubvencijskih mera. Ključna promena se tiče uvođenja nove metodologije za izračunavanje dampinških marži za uvoz iz trećih zemalja u slučaju značajnijih narušavanja tržišta ili sveprisutnog uticaja države na privredu. Zahvaljujući izmenama, Evropa će moći bolje da odgovori na aktuelne prilike u međunarodnoj trgovini, odnosno na višak kapaciteta, uz puno poštovanje međunarodnih obaveza EU u Svetskog trgovinskoj organizaciji.

Predsednik Junker je nakon jučerašnjeg sastanka u Strazburu rekao: „Evropa se zalaže za otvorenu i fer trgovinu, ali kao što sam više puta ponovio, mi nismo naivni slobodni trgovci. Zato moramo da se postaramo da, uporedo sa poštovanjem multilateralnog trgovinskog sistema zasnovanog na pravilima, imamo zakonodavstvo koje će našim preduzećima omogućiti jednake uslove poslovanja. Ovde se ne radi ni o jednoj konkretnoj zemlji, već samo o tome da je neophodno da imamo instrumente za preduzimanje mera protiv nelojalne konkurencije i dampinga proizvoda na tržištu EU koje dovodi do zatvaranja radnih mesta.

Komesarka za trgovinu, Sesilija Malstrem, dodaje: „Verujemo da će izmene koje su danas dogovorene osnažit mehanizme zaštite trgovine EU zahvaljujući kojima će evropska industrija moći da se izbori sa nelojalnom konkurencijom i dampinškim i subvencionisanim uvozom od sada pa nadalje. Nova metodologija za izračunavanje dampinških marži na uvoz iz zemalja čija su tržišta značajno narušena je ključna za suočavanje sa aktuelnim prilikama u trgovini.

Očekuje se da nova metodologija stupi na snagu do kraja godine.

Podeli

Comments are closed.