Evropska komisija predlaže novi Akcioni plan EU za droge kako bi unapredila borbu protiv upotrebe i trgovine drogom

0

Komisija danas predlaže novi Akcioni plan EU za droge za period od 2017-2020. Nadovezujući se na na rezultate Strategije EU za droge za period od 2013-2020 i Akcioni plan za razdoblje 2013-2016, novi akcioni plan omogućuje davanje snažnijeg odgovora na nove zdravstvene i bezbednosne izazove u oblasti ilegalne upotrebe i trgovine drogama.

U novom Akcionom planu su utvrđene nove prioritetne oblasti delovanja, uključujući nadzor nad novim psihoaktivnim supstancama i korišćenje novih komunikacionih tehnologija u svrhu prevencije zloupotrebe droga i prikupljanje dokaza o potencijalnoj vezi između trgovine drogom i finansiranja terorističkih grupa, organizovanog kriminala, krijumčarenja migranata ili trgovine ljudima.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos je izjavio: „Upotreba ilegalnih droga i dalje predstavlja veliku pretnju u znatnom broju naših društava te vrši posredni i neposredni uticaj na živote miliona ljudi širom Evrope i sveta. Ljudski, društveni te ekonomski gubici koje prouzrokuje zavisnost od droga su ogromni. Smanjenje upotrebe i tražnje za drogom na tržištu narkoticima koje se stalno razvija zahteva adekvatnu i delotvornu reakciju u vidu koordinisane akcije na nivou EU i država članica. Ovo je upravo ono što nudi današnji Akcioni plan koji se nadovezuje na naša prethodna postignuća i definiše jasne mere i ciljeve za prevazilaženje novih zdravstvenih i bezbednosnih izazova u budućnosti.”

Integralno saopštenje je dostupno ovde.

Podeli

Comments are closed.