Evropska komisija prepoznata kao lider u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji

0

Evropskoj komisiji je juče u Davosu dodeljena nagrada za cirkularnu ekonomiju. Nagrada je uručena u okviru Svetskog ekonomskog foruma i Foruma mladih globalnih lidera kao priznanje za rad na ubrzanju tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji koja štiti životnu sredinu i smanjuje gasove staklene bašte dok istovremeno otvara prilike za zapošljavanje, rast i investicije.

Potpredsednik Katainen i komesar Vela su u ime Evropske komisije primili nagradu u kategoriji „javni sektor”.

Prvi potpredsednik Timermans, koji nije mogao da prisustvuje ceremoniji, ali koji je imao presudnu ulogu u radu Komisije na cirkularnoj privredi, izjavio je: „Želim da podelim ovu nagradu sa evropskom zajednicom cirkularne privrede, uključujući preduzeća, javne vlasti i civilno društvo, kao i sa 500 miliona Evropljana. Treba nam njihovo aktivno učešće u transformaciji koja je već počela.”

Potpredsednik Katainen je rekao: „Ova nagrada je priznanje za rad obavljen proteklih godina kao i činjenice da cirkularna privreda zaista može da podstakne konkurentnost, otvori nova tržišta za zelene proizvode i usluge i podstakne zapošljavanje u Evropi.”

Komesar Vela je dodao: „Pokrenuli smo veoma ambiciozan i sveobuhvatni plan za promenu naše ekonomije. Ova nagrada prepoznaje da je naš izbor da redizajniramo i recikliramo jedini pravi kada su u pitanju i životna sredina i industrija. Ovo priznanje nam nameće još veću odogovornost da nastavimo u istom duhu.”

Komisija je 2015. usvojila jedinstvenu sveobuhvatnu strategiju, paket za cirkularnu ekonomiju, čiji je cilj da uvede mere kojima bi se pokrio čitav životni ciklus proizvoda i materijala – od proizvodnje i potrošnje do upravljanja otpadom i njegove ponovne upotrebe kao sekundarne sirovine. Predložene mere se takođe odnose na klimatske promene, pri čemu se zahvaljujući njima smanjuju troškovi i emisije gasova staklene bašte, a one obuhvataju i prvu evropsku strategiju za plastiku.

Komisija je sprovela preko 90 odsto od 54 planirane akcije. Cirkularna ekonomija je deo modernizacije i transformacije koja je EU neophodna kako bi postala prva svetska klimatski neutralna ekonomija do 2050, u skladu sa dugoročnom strategijom koju je Komisija predstavila u novembru 2018. Osim toga, Komisija trenutno razmatra i naredne korake u pogledu podizanja održivosti u Evropi na viši nivo.

Podeli

Comments are closed.