Evropska unija i OEBS nastavljaju sa pružanjem podrške Srbiji za praćenje suđenja za ratne zločine

0

Projekat „Podrška praćenju suđenja za ratne zločine” koji finansira EU je počeo u januaru 2017. a sprovodi ga Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Cilj projekta je da dodatno unapredi vladavinu prava u Srbiji u pogledu odgovornosti za ratne zločine.

Tokom prve faze projekta koja je trajala od 2013. do 2016. i koju je takođe finansirala EU, Misija OEBS-a u Srbiji je pratila nacionalna suđenja za ratne zločine i pružala podršku srpskom pravosuđu da poboljša rezultate u ovoj oblasti. Osim toga, u okviru projekta su tri organizacije civilnog društva iz Srbije dobile podršku u vidu jačanja kapaciteta za efikasnije i samostalnije praćenje suđenja.

Pomenuta podrška se nastavlja i u drugoj fazi projekta u okviru koje će biti uspostavljen sistem obuke i edukacije u području međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava za sudije, tužioce i druge državne organe koje se bave procesuiranjem ratnih zločina u Srbiji u skladu sa Nacionalnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina i njenim pratećim akcionim planom kao i akcionim planom za poglavlje 23 u sklopu pregovaračkog procesa o pristupanju Srbije EU (koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava).

U drugoj fazi će naročita pažnja biti usmerena na bolje razumevanje načela odgovornosti za ratne zločine među mladima i budućim donosiocima odluka, kao jednom od temeljnih uslova za pomirenje i stabilnost u regionu.

Ministarstvo pravde Srbije će biti ključan partner u sprovođenju projekta. Vrednost druge faze projekta koji finansira EU je 500.000 evra.

Podeli

Comments are closed.