Evropska unija nastavlja da podržava reformu pravosuđa

0

Evropska unija radi zajedno sa Srbijom na konsolidaciji vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, ključnih aspekata na njenom putu ka članstvu u EU, rekao je Oskar Benedikt, zamenik šefa delegacije EU u Beogradu na skupu posvećenom reviziji funkcionisanja pravosuđa, projekta koji vodi Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde.

 

Istraživanje, koje je za potrebe projekta sprovela Svetska banka, pokazuje da srpsko pravosuđe kaska za onim u zemljama članicama Evrope unije i da je neophodno uneti promene u one oblasti koje zaostaju u aktivnostima.

Posle šest meseci detaljnih istraživanja i intenzivnih razgovora sa svim relevantnim sagovornicima, pripremljena je veoma precizna analiza trenutnog stanja i funkcionisanja pravosudnog sistema u Srbiji, i unutar samog sistema i u odnosu ka javnosti i korisnicima, rekao je Benedikt.

“Naši zajednički napori usmereni su danas na oblast pravosuđa i osnovnih prava u procesu pregovora o pridruživanju kao deo Poglavlja 23,” rekao je Benedikt.

“Smatramo da je ova temeljna i nepristrasna procena ključni doprinos namera Srbije da izvrši reforme pravosuđa pošto nudi realni prikaz situacije na terenu i nudi jasne preporuke šta treba učiniti, kako i ko to treba da radi,” dodao je Benedikt.

On je pozvao srpske vlasti da razmotre ključne predloge iz preporuke i uzmu ih u obzir u završnim pripremama Akcionog plana za Poglavlje 23.

Evropska unija je podržala sa dva miliona evra Multidonatorski fond od 10 miliona, kojim upravlja Svetska banka. Benedikt je dodao da će EU nastaviti da podržava reformu pravosudnog sistema vođenog aktivnostima predviđenim u Akcionom planu.

Podrška EU je i od ranije usmerena ka vladavini prava, te je do sada određen budžet od 1.9 miliona evra za jačanje sistema za civilne tužne, dok će prikupljanje još devet miliona evra za jačanje pravosudne efikasnosti biti gotovo do kraja godine, rekao je Benedikt.

Pored finansijske podrške za najviša pravosudna tela, poput Visokog saveta pravosuđa, EU će omogućiti i podršku unapređenju uslova u zatvorima sa ukupnim budžetom od 5,5 miliona evra.

Podeli

Comments are closed.