Evropske snage solidarnosti: nova radna mesta i stažiranje

0

Šest meseci nakon što je Evropska komisija pokrenula Evropske snage solidarnosti i nakon što je u martu 2017. počelo usklađivanje ponude i potražnje volonterskog angažmana, otvoreno je na hiljade radnih mesta i prilika za pripravnički staž.

Evropska komisija zato podržava dva projekta kojima rukovode italijanski i francuski zavodi za zapošljavanje u okviru kojih će do 6.000 mladih moći da nađe posao ili priliku za obavljanje pripravničkog staža u nekoj od članica EU.

Komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage Marijan Tisen, izjavila je: „Uz pomoć Evropskih snaga solidarnosti želimo da stvorimo veće i bolje mogućnosti. Danas počinju zapošljavanja i raduje me što će Snage ponuditi mladima svoj puni potencijal. U saradnji sa zavodima za zapošljavanje i partnerima na terenu, hiljadama mladih ćemo ponuditi konkretne prilike za posao ili pripravnički staž u oblastima vezanim za solidarnost širom Evrope. Zahvaljujući tome, oni će moći da razvijaju veštine i poboljšaju izglede na tržištu rada.

Tibor Navračič, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, izjavio je: „Raduje me što se Evropske snage solidarnosti razvijaju i što su sada dopunjene ponudom novih radnih mesta. Znamo da veliki broj mladih u Evropi želi da pomogne drugima i da će ovaj angažman pozitivno uticati na njih. Učešćem u Evropskim snagama solidarnosti, mladi Evropljani će steći dragoceno iskustvo na početku karijere.”

Dva projekta kojima rukovode francuski zavod za zapošljavanje (Pôle Emploi) i italijanska nacionalna agencija za aktivne politike tržišta rada (ANPAL) okupljaju zavode za zapošljavanje i organizacije iz različitih država članica EU, na primer udruženja poslodavaca i ustanove za obuku, kako bi mladim ljudima od 18 do 30 godina ponudili radna mesta ili priliku za pripravnički staž u oblastima vezanim za solidarnost. Odabrani učesnici će moći da u drugoj državi članici EU učestvuju u raznovrsnim aktivnostima u oblasti zdravstva, društvene integracije, zaštite životne sredine, pružanja pomoći migrantima i izbeglicama ili pomoći u hrani. Cilj je da se uspostave kontakti sa poslodavcima, da se kandidati rasporede u skladu sa ponudom i potražnjom kao i da se učesnicima pruži finansijsku i druga podrška, na primer u vidu obuke. Projekti se finansiraju sredstvima iz Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije sa preko 14 miliona evra.

Podeli

Comments are closed.