Evropski parlament podržao ukidanje viza za građane Kosova*

0

Parlament je potvrdio mandat za otvaranje pregovora sa Savetom o predlogu za ukidanje viza za građane Kosova.

Odluka Odbora za građanske slobode da otvori pregovore sa ministrima EU je podržana sa 420 glasova za, 186 protiv i 22 suzdržana.

Predlog za ukidanje viza za građane Kosova je već dobio podršku Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta u septembru 2016. nakon čega se čekalo na ispunjenje preostalih merila, pre svega ratifikacije sporazuma o granici sa Crnom Gorom.

To je bio jedan od 95 kriterijuma utvrđenih tokom dijaloga za viznu liberalizaciju koji je otvoren 2012. Evropska komisija je prošlog meseca potvrdila da je Kosovo ispunilo sve zahteve te da je “ostvarilo održive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”.

Skupština Kosova je ratifikovala sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018.

Nakon ukidanja viza za građane Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije 2009, te Albanije i Bosne i Hercegovine 2010, Kosovo je ostalo izolovano kao jedina balkanska zemlja čijim građanima je potrebna viza za putovanje u EU.

Naredni koraci

Pregovori sa Savetom bi mogli da počnu kada ministri dogovore opšti pristup predlogu za ukidanje viza. Ukoliko kozakonodavci postignu dogovor, građani Kosova bi mogli da ulaze u EU i tamo provedu do 90 dana u periodu od 180 dana, pod uslovom da imaju biometrijski pasoš, u poslovne i turističke svrhe te kako bi obavljali porodične posete.

Ukidanje viza za građane Kosova bi bilo primenjeno na sve države EU, osim Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, kao i na četiri treće zemlje koje su deo Šengena (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska).

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Podeli

Comments are closed.