Evropski savet o Zapadnom Balkanu i migracijama

0

Među zaključcima sa sastanka Evropskog saveta održanog 9. marta navodi se da je Savet je raspravljao o osetljivoj situaciji na Balkanu koju će nastaviti da preispituje. Savet naglašava da je važno nastaviti rad na reformama, dobrosusedskim odnosima i inicijativama za inkluzivnu regionalnu saradnju.

Savet je, kako se navodi u zaključcima, “još jednom potvrdio nepodeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Pozdravljajući napredak koji su ostvarile zemlje u regionu, Evropski savet ističe da je EU i dalje posvećena i angažovana na svim nivoima kako bi tim zemljama pružila podršku za sprovođenje reformi i projekata usmerenih ka EU”.

Povodom migracija Savet se pozvao na izveštaj malteškog premijera i brojne operativne mere o kojima je 3. februara 2017. postignut dogovor na neformalnom sastanku na Malti, koje su sada su u fazi sprovođenja. “

Evropski savet još jednom naglašava rešenost da sprovede sve elemente Deklaracije sa Malte i u potpunosti podržava rad predsedništva Saveta, u tesnoj saradnji sa Komisijom i visokom predstavnicom. Osim toga, Savet podržava mere koje su pojedinačne države članice preduzele kako bi podržale libijske vlasti i njihove severnoafričke i južne susede u nastojanju da se izbore sa izazovima ilegalnih migracija. UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) su u tom kontekstu važni partneri.

EU nastavlja da pomno prati sve glavne migracijske rute kako bi mogla da brzo reaguje na novi razvoj događaja. Evropski savet pozdravlja saopštenje Komisije o revidiranom akcionom planu o vraćanju, na koje se poziva u Deklaraciji sa Malte, kao i prateću Preporuku državama članicama i poziva Savet da ih brzo preispita. Evropski savet podseća na značaj kontinuiranog rada na nizu sporazuma o readmisiji između EU i trećih zemalja koji dobro funkcionišu.

Kada je u pitanju unutrašnja dimenzija, delotvorna primena načela odgovornosti i solidarnosti i dalje je zajednički cilj. Evropski savet poziva na ulaganje daljih napora kako bi se brzo ostvarili rezultati u svim aspektima sveobuhvatne migracijske politike koja je otporna na buduće krize, između ostalog u cilju postizanja konsenzusa o politici azila EU tokom predsedavanja aktuelnog predsedništva” navodi se u zaključcima i najavljuje da će Evropski savet ova pitanja ponovo razmatrati u junu 2017.

Ceo tekst zaključaka predsednika Evropskog saveta možete pročitati ovde

Podeli

Comments are closed.