Fabrici: Srbija ide u dobrom smeru

0

Pozicija za poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika predato je u martu ove godine i očekujemo njegovo otvaranje, rekao je minister finansija Siniša Mali na uvodnom sastanku za izradu Programa ekonomskih reformi 2019-2021. Šef Delagacije EU u Sriji Sem Fabrici je istakao da, na osnovu podataka koje je ministar Mali izneo, Srbija ide u dobrom smeru, reforme su postavljene dobro i imale su pozitivan uticaj.

Ministar finansija Mali izjavio je da su procene da će rast privrede u 2018. godini, umesto 3,5 odsto, iznositi 4,2 odsto. On je rekao da je u prvih šest meseci ove godine rast BDP iznosio 4,9 odsto, da su direktne strane investicije u istom periodu iznosile 1,4 milijarde evra, a da je suficit u budžetu za period januar-jul 49,1 milijarda dinara. Nezaposlenost je u drugom kvartalu 2018. godine bila 11,9 odsto.

Mali je podsetio i da je Vlada Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovorila nov aranžman u trajanju od avgusta 2018. do januara 2021. godine, koji je usklađen sa ERP.

Prema njegovim rečima plan Vlade Srbije predviđa mere za jačanje rasta u privatnom sektoru, smanjenje sive ekonomije, završetak reforme javne uprave, državnih preduzeća i finansijskih institucija. On je rekao da će se nastaviti reforma javnih finansija, poreske administracije i obrazovanja, da će se ulagati u infrastrukturu i jačati sistem upravljanja javnim investicijama.

Fabrici: Osam preporuka za Srbiju

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici naglasio je da Srbija i druge države koje žele da se prikljuće EU moraju da ispune određene političke i ekonomske kriterijume, odnosno da budu funkcionalne, održive tržišne ekonomije.

Ministri finansija 28 država članica Unije, koji su razmatrali program za 2018. godinu, dali su osam preporuka za Srbiju, podsetio je Fabrici.

Radi se o tome da treba smanjiti javni dug, povećati javne investicije, izbalansirati budžet, smanjiti nenaplative kredite, povećati ulaganja u energetiku, sprovesti reforme na tržištu rada, rešiti pitanje parafiskalnih nameta i završiti proces privatizacije.

Fabrici je rekao da su te preporuke usvojene u maju i da je rano reći šta je sve ispunjeno, ali da rezultati koje je ministar finansija izneo govore da se ide u pozitivnom smeru.

On je ocenio da je dobro što je postignut i aranžman sa MMF.

Fabrici je dodao da Srbija poštuje rokove u izradi ERP i da to treba učiniti i ove godine, odnosno do 31. januara 2019. godine i pozvao vlasti Srbije da budu ambiciozne u postavljanju programa.

Podeli

Comments are closed.