Govor o stanju Unije: Uhvatimo vetar našim jedrima

0

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker je danas održao godišnji Govor o stanju Unije pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu u kom je predstavio prioritete za narednu godinu i izneo svoju viziju o razvoju do 2025. (pročitajte integralni govor). On je takođe predstavio Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju (pogledajte informativni list o Planu).

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker je danas poručio: „Vetar se vratio u evropska jedra. No, nećemo daleko stići ako ga ne uhvatimo. (…) Moramo da odredimo pravac za budućnost. Kako je Mark Tven napisao, u budućnosti ćemo biti više razočarani onim što nismo uradili nego onim što jesmo. Ovo je trenutak da izgradimo ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Evropu do 2025.”

Govor predsednika Junkera u Evropskom parlamentu je bio praćen usvajanjem konkretnih inicijativa Evropske komisije u oblasti trgovine, skrininga investicija, sajberbezbednosti, industrije, podataka i demokratije, čime se sa reči prešlo na dela.

Danas je objavljen i niz informativnih listova sa dodatnim informacijama o nekim od ključnih elemenata predsednikovog govora

Ključne poruke iz Govora o stanju Unije za 2017.

Vetar u našim jedrima

Deset godina od početka krize, evropska privreda se konačno oporavlja, a sa njom i naše samopouzdanje. Lideri 27 država članica, Parlament i Komisija vraćaju Evropu u Uniju. Zajedno vraćamo jedinstvo u našu Uniju.

Ne menjamo pravac

„Ne smemo skrenuti s puta dok gledamo ka budućnosti. (…) Moramo da završimo ono što smo započeli u Bratislavi.”

Trgovina: „Partneri širom planete stoje u redu pred našim vratima kako bi sa nama zaključili trgovinske sporazume. (…) Danas predlažemo otvaranje trgovinskih pregovora sa Australijom i Novim Zelandom.”

„Govorim ovo jednom za svagda: mi nismo naivni slobodni trgovci. Evropa mora da brani svoje strateške interese. Zato danas predlažemo novi okvir EU za skrining investicija.“

Industrija: „Ponosan sam na našu automobilsku industriju. Ali sam zaprepašćen kada se potrošači svesno i namerno obmanjuju. Pozivam automobilsku industriju da bude iskrena i ispravi greške.”

„Nova strategija za industrijsku politiku koju predstavljamo danas, pomoći će našim industrijama da ostanu ili postanu svetski lideri u inovacijama, digitalizaciji i dekarbonizaciji.”

Borba protiv klimatskih promena: „Suočena sa kolapsom ambicije SAD-a, Evropa će se postarati da naša planeta ponovo postane sjajno mesto za život. Ona je zajedničko nasleđe čitavog čovečanstva.”

Sajberbezbednost: „Sajber napadi mogu biti opasniji za stabilnost demokratije i ekonomije nego puške i tenkovi. (…) Komisija danas predlaže nove instrumente za odbranu, među kojima je Evropska agencija za sajber bezbednost.”

Migracije: „Evropa jeste i mora ostati kontinent solidarnosti na kom oni koji beže od progona mogu naći utočište.”

„Imamo zajedničke granice, ali države članice koje su prve na udaru ne mogu da se štite same. Zajedničke granice i zajednička zaštita moraju ići rame uz rame.”

„Ne mogu da govorim o migracijama, a da ne odam priznanje Italiji za njen neumoran i plemenit rad. (…) Italija čuva obraz Evrope na Mediteranu.”

Evropske snage solidarnosti (pogledajte informativni list): „Posebno sam ponosan na mlade Evropljane (…) koji učestvuju u našim novim Evropskim snagama solidarnosti. Oni predstavljaju evropsku solidarnost na delu.”

Afrika (pogledajte informativni list): „Moramo da budemo solidarni i sa Afrikom. Afrika je plemenit i mlad kontinent, kolevka čovečanstva. Zahvaljujući našem Povereničkom fondu za Afriku vrednom 2,7 milijardi evra, otvaramo nove mogućnosti za zapošljavanje širom kontinenta.”

Isplovljavanje

„Sada je trenutak da izvedemo prve zaključke iz rasprave [o budućnosti Evrope]. Vreme je da sa reči pređemo na dela. Sa rasprave na konačne odluke. Danas želim da vam predstavim svoje viđenje, svoj lični šesti scenario, da ga tako nazovemo.”

„Za mene je Evropa više od jedinstvenog tržišta. Više od novca i više od evra. U njoj su vrednosti uvek bile najvažnije.”

Od istoka do zapada: „Evropa se prostire od Viga do Varne, tj. od Španije do Bugarske. Od istoka do zapada. Evropa mora da diše punim plućima, inače će se naš kontinent boriti za vazduh.”

Upućivanje radnika (pogledajte informativni list): „U Uniji ravnopravnih ne sme biti radnika drugog reda. Trebalo bi da radnici za isti rad na istom mestu primaju istu platu.“

Evropsko nadzorno telo za rad (pogledajte informativni list): „Besmisleno je da imamo bankarsko nadzorno telo, a da nemamo telo koje će nadzirati rad i garantovati pravičnost na jedinstvenom tržištu. Zato ćemo uspostaviti takvo telo.”

Dvostruki standardi za prehrambeni sektor (pogledajte informativni list): „U Uniji u kojoj su svi ravnopravni, ne sme biti drugorazrednih potrošača. Odbijam da prihvatim da se potrošačima u nekim delovima Evrope prodaju prehrambeni proizvodi nižeg kvaliteta nego u drugim zemljama (…) Slovaci ne zaslužuju manje ribe u ribljim štapićima, Mađari

manje mesa u obrocima, a Česi manje kakaa u čokoladi.”

Vladavina prava: „Snagu zakona u Evropi je zamenio zakon snage (…) Vladavina prava u Evropi nije fakultativna. Ona je obavezna.”

„Svi moraju da poštuju presude Suda. Podrivanje presuda i nezavisnosti nacionalnih sudova znači oduzimanje osnovnih prava građanima.”

Šengenski prostor: „Ako želimo da poboljšamo zaštitu spoljnih granica, moramo odmah da odobrimo pristup Šengenu Bugarskoj i Rumuniji. Trebalo bi da i Hrvatskoj odobrimo da postane punopravna članica Šengena nakon što ispuni sve kriterijume.”

Evro zona (pogledajte informativni list): „Ako želimo da evro ujedini naš konitnent a ne da ga razdvaja, onda on mora da postane više od valute izabrane grupe zemalja. Evro je zamišljen kao jedinstvena valuta cele Evropske unije.”

Proširenje: „Zapadnom Balkanu moramo da ponudimo kredibilnu perspektivu pridruživanja (…) Jasno je da tokom [ovog]mandata neće biti proširenja (…) Ali će nakon toga broj članica Evropske unije biti veći od 27.”

Turska: „Turska se već neko vreme ozbiljno udaljava od Evropske unije.”

„Novinarima je mesto u redakcijama ne u zatvorima. Mesto im je u svetu u kom vlada sloboda izražavanja.”

„Pozivam vlast Turske da oslobodi naše novinare.”

Donošenje odluka o porezima kvalifikovanom većinom: „Snažno se zalažem za glasanje kvalifikovanom većinom o zajedničkoj konsolidovanoj osnovici poreza na dobit, pravednom oporezivanju u oblasti digitalne industrije i porezu na finansijske transakcije.”

Evropski ministar ekonomije i finansija (pogledajte informativni list): „Treba nam evropski ministar ekonomije i finansija koji će promovisati i podržavati strukturne reforme u državama članicama.”

„Nisu nam potrebne paralelne strukture (…) Parlament evro zone je Evropski parlament.”

Borba protiv terorizma: „Pozivam na osnivanje evropske obaveštajne jedinice koja će osigurati da se podaci o teroristima i stranim borcima automatski razmenjuju između obaveštajnih službi i sa policijom.”

Snažniji globalni činilac: „Želim da države članice razmotre za koje odluke iz oblasti spoljne politike na koje se primenjuju načela jednoglasnosti bi se moglo preći na načelo glasanja kvalifikovanom većinom. Ovo je već predviđeno Ugovorom.“

Bolja regulativa (pogledajte informativni list): „Ne smemo da se mešamo u svakodnevni život evropskih građana (…) Ne smemo da ih preplavljujemo novim inicijativama ili da tražimo sve veća ovlašćenja. Treba da vratimo ovlašćenja državama članicama gde god za to ima mesta.”

„Tokom ovog meseca ću osnovati radnu grupu za supsidijarnost i proporcionalnost, koja će kritički ispitati sva područja politika kako bismo bili sigurni da delujemo samo u onim oblastima u kojima EU može da dâ dodatu vrednost.”

Institucionalna reforma: „Evropa bi bila funkcionalnija kada bismo spojili funkcije predsednika Evropske komisije i Evropskog saveta (…) Evropa bi se bolje razumela kada bi brodom kormilario jedan kapetan (…) Evropska unija sa samo jednim predsednikom bi bolje odražavala svoj pravi karakter kao Unija država i Unija građana.”

„Ako želimo da osnažimo evropsku demokratiju onda ne možemo da obrnemo demokratski napredak kao što je slučaj sa stvaranjem vodećih kandidata – ‘Spitzenkandidaten’.”

Plan

„Naša budućnost ne može biti samo scenario (…) Moramo već danas da pripremimoUniju sutrašnjice.”

„30. marta 2019. ćemo biti Unija od 27 država članica. Predlažem da se dobro pripremimo za ovaj trenutak, međusobno unutar grupe 27 zemalja i unutar institucija EU.”

„Nadam se će se Evropljani 30. marta 2019. probuditi u Uniji u kojoj se svi snažno zalažu za naše vrednosti, u kojoj sve države članice nepokolebljivo poštuju vladavinu prava. (…) U Uniji u kojoj smo učvrstili temelje naše ekonomske i monetarne unije kako bismo u dobrim  lošim vremenima, bez pomoći sa strane, branili našu jedinstvenu valutu. (…) U Uniji u kojoj samo jedan predsednik, izabran na demokratskim izborima nakon evropske predizborne kampanje, upravlja radom Komisije i Evropskog saveta.“

„Započeli smo sa popravkom krova. Sada, međutim, moramo da završimo posao dok je još lepo vreme (…) Zato hajde da bacimo konopac s pramca. Da isplovimo iz luke i uhvatimo povoljan vetar jedrima.”

Kontekst

Predsednik Evropske komisije svake godine u septembru pred Evropskim parlamentom drži govor o stanju Unije u kom se osvrće na postignuća u prethodnoj godini i predstavlja prioritete za sledeću. Predsednik utvrđuje i način na koji će Komisija rešavati goruća pitanja sa kojima je Evropska unija suočena. Nakon govora sledi plenarna diskusija, čime se otvara dijalog sa Evropskim parlamentom i Savetom radi izrade programa rada Komisije za narednu  godinu.

Osim toga, predsednik Junker i prvi potpredsednik Timermans su danas predsedniku Evropskog parlamenta i predsedništvu Saveta uputili pismo o namerama u kom su detaljno opisane mere koje Komisija planira da usvoji putem zakonodavnih i drugih inicijativa do kraja sledeće, 2018. godine. Ovo je eksplicitno predviđeno Okvirnim sporazumom o odnosima između Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

Za dodatne informacije

Brošura o govoru o stanju Unije u 2017. obuhvata:

  • Odobrenu verziju govora o stanju Unije
  • Pismo o namerama
  • Napredak u realizaciji deset prioriteta Komisije
  • Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Evropsku uniju

Internet stranica govora o stanju Unije za 2017.

10 političkih prioriteta Evropske komisije

Podeli

Comments are closed.