Gradovi i regioni EU dele zabrinutost Evropske komisije povodom izmena zakona o pravosuđu u Poljskoj

0

Evropski komitet regiona je izrazio podršku Evropskoj komisiji za pokretanje člana 7 Ugovora o EU protiv Poljske uz objašnjenje „da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vladavine prava“. U rezoluciji usvojenoj 1. februara, skupština lokalnih i regionalnih političara EU istakla je da se zabrinutost Komisije – povodom zakona za koje Komisija smatra da nisu prošli nezavisnu i legitimnu ustavnu reviziju – „direktno odražava” na lokalne i regionalne vlasti.

Evropski komitet regiona je pozvao tela EU zadužena za donošenje odluka da ne suspenduju sredstva namenjena poljskim gradovima i regionima ukoliko vlasti ne reše probleme na koje ukazuje EU. Komitet ističe da regionalne vlasti ne bi trebalo da „budu taoci politika koje sprovode vlade.”

Prema članu 7 Ugovora o EU, uz podršku 22 od 27 članica EU i dve trećine članova Evropskog parlamenta, EU bi mogla da Poljskoj uskrati pravo glasa.

U rezoluciji se poziva na „konstruktivni dijalog” između Poljske i Komisije i upozorava na potencijalno „štetno prelivanje“ ovog pitanja u debatu o budućnosti trošenja novca EU nakon 2020. Gradovi i regioni u Poljskoj ostvaruju velike koristi od kohezione politike EU i njenih pratećih strukturnih i investicionih fondova.

Rezolucija je usvojena na prvom plenarnom zasedanju Komiteta nakon što je Evropska komisija 20. decembra 2017. aktivirala član 7. Komisija je Poljskoj dala tri meseca da reši ove probleme.

Rezolucija u osam tačaka, koja je izglasana sa 77 glasova za, 39 protiv i 26 uzdržanih, biće poslata Savetu Evropske unije, Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu.

Podeli

Comments are closed.