Iskorišćavanje potencijala mladih kao pokretača promena

0

EU okuplja predstavnike omladinskih organizacija i mlade lidere kako bi izgradila mostove koji spajaju kulture i premošćuju granice. Izgradnjom partnerskog poverenja između mladih sa svih kontinenata, EU mladima omogućuje da postanu pokretači društvenih i političkih promena. Međunarodni dan mladih, 12. avgust, ističe ulogu mladih žena i muškaraca kao glavnih partnera u donošenju promena te služi kao prilika da se ukaže na izazove i probleme sa kojima se suočavaju mladi širom sveta.

Činjenica da se uspešni program Erazmus često navodi kao jedan od primera prednosti evropskih integracija i prosperiteta nije slučajnost. U skladu sa predlogom Komisije za novu strategiju EU za mlade, 2018. je već održana uspešna konferencija EU o mladima, miru i bezbednosti koja je okupila mlade graditelje mira, lidere EU i predstavnike civilnog društva. U tekućoj godini se očekuje još uspeha u smislu učešća mladih u izgradnji mira i donošenja političkih odluka, kako unutar EU tkao i izvan njenih granica.

Svake godine, 40 mladih, talentovanih menadžera u oblasti kulture iz država članica EU i njenih strateških partnera (Brazil, Kanada, Kina, Indija, Japan, Meksiko, Rusija, Južnoafrička Republika, Južna Koreja i Sjedinjene Države) okupili su se na seminaru u okviru Globalnog programa za liderstvo u kulturi (GCLP). Ciljevi programa, na čijem je čelu Platforma za kulturnu diplomatiju i koji se finansira iz Instrumenta za partnerstvo, jesu pružanje podrške za osnaživanje mladih; stvaranje prostora za međunarodnu kulturnu saradnju u budućnosti; i promocija inkluzivnijih društava. Mladi menadžeri u kulturi tokom ovih seminara imaju priliku da se upoznaju sa izazovima kulturne diplomatije i međunarodne kulturne saradnje i da jedni od drugih uče kako da oblikuju društvo budućnosti.

Kristin Čijan, mlada umetnica iz Kanade i učesnica u prošlogodišnjem izdanju Globalnog programa za liderstvo u kulturi, ističe pozitivne aspekte programa: „Bila sam u prilici da se povežem sa mnogo kulturnih radnika iz celog sveta. Otkrila sam mnoštvo projekata kojima rukovode kustosi i umetnici za koje ne bih znala da nije bilo Globalnog programa. Zahvaljujući njemu, moja karijera je krenula novim putem – svoje veštine i iskustvo sada koristim na široj međunarodnoj sceni.”

Mreža bivših učesnika programa raste i polako gradi globalnu zajednicu istomišljenika među mladima u oblasti umetnosti i kulture. Nekadašnji učesnici programa sada mogu da šire dalje svoje iskustvo učešća u programu i o tome kako su zahvaljujući njemu postali pokretači promena.

Kulturna menadžerka iz Meksika Luanda Smit govori o svom iskustvu učešća u Globalnom programu 2016. na Malti: „Osim što sam saznala više o kulturnoj diplomatiji, multikulturnoj razmeni iskustva sa stručnjacima iz drugih zemalja, izazovima, ciljevima i perspektivama, Globalni program za liderstvo u kulturi me je motivisao da nastavim da radim na izgradnji kapaciteta civilnog društva u oblasti kulture sa ciljem rešavanja potreba na lokalnom nivou, ali i da razvijam projekte međunarodne kulturne saradnje.”

Nakon Valete i Atine 2016. i 2017, 40 mladih, talentovanih stručnjaka će se okupiti na seminaru u Amsterdamu od 28. oktobra do 1. novembra 2018.

Međunarodna pitanja nisu predmet razgovora samo na sastancima vlada: mladi takođe igraju značajnu ulogu u oblikovanju bilateralnih odnosa. U cilju podsticanja strateškog partnerstva između EU i Kanade, ove jeseni će biti otvoreni transatlantski dijalozi civilnog društva EU i Kanade, koji će umrežiti omladinske i organizacije koje se bave mladima iz EU i Kanade. Da bi odigrali svoju ulogu u izgradnji bilateralnih odnosa, oni će morati da daju svoje mišljenje o prevenciji sukoba i nasilnog ekstremizma te promociji održivog mira kroz rodnu ravnopravnost i borbu protiv klimatskih promena. Osim toga, oni će razvijati ideje o načinima da se iskoriste prednosti digitalizacije, na primer u cilju prevazilaženja isključenosti, te će preispitati opasnosti digitalnog sveta, između ostalog govora mržnje.

Međunarodni dan mladih je prilika i da se istakne potencijal mladih kao nosioca mira. U okviru projekta Aswat Faeela (‘Aktivni glasovi’) koji se finansira sredstvima Instrumenta za doprinos stabinosti i miru, EU pruža priliku mladim Sirijicima da u okviru svojih zajednica osmisle rešenja za svoje probleme. Učenjem o izgradnji kapaciteta, mladi Sirijci se osposobljavaju da se izbore sa izazovima u pogledu ekonomskog oporavka, društvene kohezije i izgradnje mira na lokalnom nivou u okviru svojih zajednica, ali i u saradnji sa mladima iz Libana i Jordana.

Zahvaljujući projektu Aswat Faeela je uspostavljena 21 samoodrživa omladinska zajednica u Siriji, Libanu, Jordanu, Turskoj, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj i Holandiji. Ove zajednice imaju zajedničke vrednosti koje se zasnivaju poštovanju prava i integriteta, te na inkluzivnosti i poštovanju razlika. Ukupno, preko 3.000 mladih Sirijaca je osposobljeno da oblikuje budućnost svoje zemlje i da izgradi mostove između Sirijaca rasutih po svetu i u okviru svojih zajednica.

Ijad, 29-godišnji Sirijac koji je sa suprugom prebegao u Jordan 2013. nakon eskalacije nasilja u Siriji, pridružio se projektu Aswat Faeela. On snažno podržava ulogu mladih u izgradnji mira: „Mladi Sirijici imaju veliki potencijal; oni su ti koji će na kraju morati da obnavljaju zemlju. Međutim, većina njih trenutno nema priliku da razvija društvene veštine i umrežava se, kao ni da razvija samopouzdanje. Tada na scenu stupa Aswat Faeela”.

Kontekst

Finansiran sredstvima Instrumenta za partnerstvo, Globalni program za liderstvo u kulturi (GCLP) je osnovna komponenta usavršavanja u okviru Platforme za kulturnu diplomatiju koja je pokrenuta 2016. Njegov osnovni cilj je da podrži mlade, perspektivne menadžere u kulturi (iz 10 zemalja koje su strateški partneri EU i država članica EU) kroz razvoj i jačanje njihovih liderskih veština. Nakon Valete i Malte, treće izdanje programa će se održati u Amsterdamu od 28. oktobra do 1. novembra.

Aswat Faeela je regionalni razvojni projekat za mlade koji se finansira kroz Instrument za doprinos stabilnosti i miru. Na čelu projekta je British Council, a sprovodi ga konzorcijum partnera (uključujući organizacije International Alert i Search for Common Ground.) Zahvaljujući projektu, mladi Sirijci u okviru svojih zajednica traže rešenja za izazove sa kojima su suočeni i obezbeđuje im se siguran prostor gde će ta rešenja razvijati.

Konferencija EU o mladima, miru i bezbednosti je održana u maju 2018. u organizaciji EU, UN i civilnog društva, a okupila je 70 mladih graditelja mira, koji su predstavljali 27 zemalja EU i 29 partnerskih zemalja, aktivnih u devet omladinskih mreža iz Evrope, Afrike i sa Mediterana. Konferencija je finansirana sredstvima Instrumenta za partnerstvo.

Podeli

Comments are closed.