Izgradnja snažnije Evrope: nove inicijative za dodatno jačanje uloge obrazovnih, kulturnih i politika usmerenih na mlade

0

Nakon što je u januaru predstavila prvi set mera, Komisija predstavlja drugi paket inicijativa za dalji razvoj evropskog obrazovnog prostora do 2025, jačanje kulturne dimenzije Evropske unije i podsticanje omladinskog učešća.

Cilj inicijativa je da se podstaknu obrazovna mobilnost i mogućnosti, da se osnaže mladi – a naročito da se ohrabri njihovo učešće u građanskom i demokratskom životu – kao i da se iskoristi potencijal kulture u svrhu društvenog razvoja i privrednog rasta u Evropi.

Jirki Katainen, potpredsednik Komisije nadležan za radna mesta, rast, investicije i konkurentnost, izjavio je: „Nakon prošlogodišnjeg sastanka lidera posvećenog obrazovanju, kulturi i obuci koji je održan u okviru socijalnog samita u Geteborgu i nakon decembarskog Evropskog saveta, Komisija je brzo predstavila niz inicijativa. Danas pravimo drugi korak u tom smeru, s akcentom na jačanje obrazovne mobilnosti, mladih, ranog obrazovanja, učenja stranih jezika i kulture, što su sve sastavni elementi za izgradnju budućnosti Evrope.”

Komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, Tibor Navračič, dodaje: „Obrazovne, kulturne i politike usmerene na mlade igraju glavnu ulogu u izgradnji otporne, konkurentne i povezane Evrope budućnosti. Uz prvi paket koji je usvojen u januaru, predlozima koje smo danas izneli doprinosimo formiranju evropskog obrazovnog prostora dok istovremeno jačamo evropski identitet i osnažujemo ljude, a naročito mlade.“

Podeli

Comments are closed.