Izjava Federike Mogerini po dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane EU

0

Dobro jutro,

Prvo, već juče smo počeli sa veoma korisnim razgovorima sa ministrima odbrane i austrijskim predsedništvom o našoj saradnji u polju odbrane i bezbednosti sa Zapadnim Balkanom. Želim da počnem oim jer tradicionalno posmatramo Zapadni Balkan kao nestabilnu oblast, u kojoj Evropska unija već godinama, ako ne i decenijama, obezbeđuje bezbednost. Sada prelazimo u fazu u kojoj smo partneri u našoj zajedničkoj bezbednosti i odbrani.

Austrijsko predsedništvo izuzetno radi na održavanju teme Zapadnog Balkana visoko na dnevnom redu Evropske unije, baš kao i bugarsko pre nje, a očekujem da će istu praksu nastaviti Rumunija. Razgovarali smo sa ministrima, zajedno sa NATO-om i Ujedinjenim nacijama – naši ključni partneri u regionu – kako da povećamo našu saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane u regionu, što je integralni deo našeg rada sa Zapadnim Balkanom.

Danas nastavljamo rad sa ministrima na odbrambenom paketu. Kada je u pitanju Stalna strukturalna saradnja (PESCO), razmatraćemo perspective novih projekata i čitav niz pitanja za koja znate da o njima razgovaramo u poslednje dve godine.

Takođe ćemo sa ministrima razgovarati o pitanju koje nam je već nekoliko meseci na dnevnom redu. Od jula radimo sa zemljama članicama na strateškom osvrtu na Operaciju Sofija. Kao što znate, radi se o vojnoj operaciji EU koja, kao što su sve zemlje članice ponovo potvrdile, igra ključnu stratešku ulogu koja je ključna u borbi Evropske unije protiv trgovine ljudima, ali takođe i obučava libijsku Obalsku stražu, i ispunjava neke od zadataka koje je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zadao Evropskoj uniji.

Moramo da se suočimo sa pitanjem pravila iskrcavanja. Želim da naglasim činjenicu da je ovo pitanje koje se ne tiče samo Operacije Sofija, već je mnogo šire. I to je pitanje koje ne možemo da ignorišem. Danas ću od ministara zatražiti savete kako da se odnosimo i rešimo ovo pitanje. Tokom leta smo razgovarali – u julu i avgustu – o nekim predlozima za rešenje ovog pitanja, među kojima je i predlog o posredovanju koji sam iznela poslednjih nedelja.

Do sada nismo došli do konsenzusa. Kao što znate, potrebno je da budemo jednoglasni oko pravila naših vojnih operacija. Ali danas ću sa ministrima razmotriti ima li prostora i kakav prostor imamo da bismo došli do odgovora na ovo pitanje. Ovo zahteva konstruktivni pristup svih, kao i da sve države članice preuzmu odgovornost.

Podeli

Comments are closed.