Izveštaj EK o zapošljavanju i socijalnoj situaciji u EU: rekordno visoka zaposlenost i znakovi oporavka kada su u pitanju mladi

0

Prema podacima najnovijeg tromesečnog izveštaja o zapošljavanju i socijalnoj situaciji u Evropi, EU je i dalje na pravom putu ka postizanju veće zaposlenosti i rasta. Zaposlenost u EU beleži stalan rast u skoro svim državama članicama.

U poređenju sa istim periodom 2016, zaposlenost se u drugom kvartalu 2017. povećala za 1,5 odsto u EU i 1,6 odsto u evro zoni. U poređenju sa prošlom godinom, u EU ima 3,5 miliona više zaposlenih, dok ih je u evro zoni 2,4 miliona više. To znači da je u EU trenutno zaposleno 235,4 miliona ljudi.

Ovo je rekordna cifra. Najviše koristi od rasta zaposlenosti u prethodne četiri godine imale su mlađe generacije. Premda je stopa nezaposlenosti među mladima u EU i dalje previsoka, ona beleži stalan pad i smanjuje se brže od stope ukupne nezaposlenosti. Sada iznosi 16,9 odsto što je manje nego 2008.

Komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, Marijan Tisen, komentariše: „Današnji rezultati su ohrabrujući. U Evropi je zaposleno više ljudi nego ikada ranije, a nezaposlenost beleži najnižu stopu u poslednjih devet godina. U poređenju sa prošlom godinom, sada ima 2,2 miliona ljudi više sa ugovorima za stalno. Moramo da nastavimo u ovom smeru i da poboljšamo ekonomske i društvene uslove za sve. Zahvaljujući Evropskom stubu socijalnih prava imamo plan za postizanje funkcionalnih i pravičnih tržišta rada koja ispunjavaju svoju svrhu u 21. veku. Želimo da Parlament, Savet i Komisija zajedno usvoje ovaj dokument na socijalnom samitu u Geteborgu 17. novembra.“

Tomesečni izveštaj takođe pokazuje da privreda EU raste u svim članicama, stopom od 2,4 odsto u EU, odnosno 2,3 odsto u evro zoni. Ovo se odražava i na poboljšanje finansijske situacije u domaćinstvima u EU jer je došlo do rasta prihoda od rada dok je istovremeno rast socijalnih davanja zaustavljen.

Podeli

Comments are closed.