Jačanje saradnje i dijaloga na Zapadnom Balkanu: Hrvatskoj po prvi put dodeljen tvining projekat u Srbiji

0

Hrvatskoj je po prvi put otkako je postala članica EU dodeljen tvining* projekat koji će realizovati u Srbiji.

Tokom šest meseci, vlasti u Srbiji će iskoristiti prednosti iskustva hrvatskih i španskih stručnjaka u oblasti transfuzione terapije. Cilj je jačanje nacionalnih institucionalnih kapaciteta u oblasti supstanci ljudskog porekla, a samim tim i unapređenje bezbednosti krvi prilikom transfuzije i transplantacije.

Još jedan cilj projekta je unapređenje sistema za nadzor i inspekciju kao i uspostavljanje nacionalnog sistema kvaliteta u okviru Ministarstva zdravlja i u okviru institucija u oblasti supstanci ljudskog porekla, u skladu sa standardima EU i najboljim praksama u ovom području.

Realizacija projekta počinje u drugoj polovini 2017, a on predstavlja dobar primer toga na koji način EU može podstaći snažniju saradnju i dijalog između zemalja na Zapadnom Balkanu.

Uloga zemalja poput Hrvatske, koja se EU pridružila relativno skoro, u ovom pogledu je ključna jer one mogu susedima da ponude svoje dragoceno iskustvo o ispunjavanju zahteva pristupnog procesa.

* Tvining je jedan od Komisijinih ključnih instrumenata za ostvarivanje uzajamne saradnje na terenu između država EU i javnih uprava zemalja proširenja i susedstva.

Podeli

Comments are closed.