Jednostavnije digitalne procedure na jedinstvenom tržištu EU: 10 godina informacionog sistema unutrašnjeg tržišta

0

Otkako je uspostavljen pre 10 godina, informacioni sistem unutrašnjeg tržišta je građanima EU olakšao život, rad i poslovanje u drugim članicama EU.

Višejezični alat na internetu omogućuje bržu i efikasniju saradnju između organa vlasti u zemljama EU, što za rezultat ima viši kvalitet života Evropljana.

Zahvaljujući sistemu, od 2008. je olakšana razmena preko 110.000 informacija, kao što su informacije o pružanju usluga, primenama evropske profesionalne kartice i priznavanju stručnih kvalifikacija.

Uoči konferencije koju je danas organizovala Komisija, komesarka Elžbieta Bjenkovska, nadležna za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, izjavila je: „Efikasno jedinstveno tržište je ključ rasta i prosperiteta u EU. Moramo da maksimalno iskoristimo prednosti savremenih digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali administrativne procedure i smanjili opterećenja. Ovaj sistem je u proteklih 10 godina imao presudan značaj u ovim nastojanjima, dok je u prethodne dve bio jedan od najvažnijih faktora uspeha evropske profesionalne kartice. On bi takođe mogao da posluži i kao potporna platforma za nove inovativne alate čiji je cilj olakšano kretanje pružaoca usluga, poput e-kartice, širom EU.“

Komisija je danas objavila i procenu iskustava zainteresovanih strana u pogledu evropske profesionalne kartice i procedura u okviru mehanizma za uzbunjivanje. Ova kartica je od januara 2016. dostupna za pet veoma mobilnih zanimanja (medicinske sestre, apotekari, fizioterapeuti, planinski vodiči i agenti za prodaju nekretnina) za ljude koji žele da rade u drugoj državi članici.

Mehanizam za uzbunjivanje od zemalja EU zahteva da putem informacionog sistema upozore jedna drugu o licima koja se bave obrazovanjem ili zdravljem maloletnika, a kojima je bavljenje tim poslom zabranjeno ili ograničeno u nekoj od zemalja EU. Prema danas objavljenoj proceni, evropska profesionalna kartica i mehanizam za uzbunjivanje su dodatno unapredili bezbednost radnika u pet pomenutih oblasti i doneli dodatu vrednost u poređenju sa tradicionalnim procedurama priznavanja kvalifikacija. Povratne informacije zainteresovanih strana su takođe potvrdile da je mehanizam za uzbunjivanje osnažio saradnju i poverenje među državnim organima.

Saznajte više o informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta i statistici vezanoj za o evropsku profesionalnu karticu.

 

Podeli

Comments are closed.