Junker predstavio sastav Komisije

0

Novoizabrani predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker predstavio je članove svog tima i oblik koji će poprimiti sledeći sastav Evropske komisije. Umesto Resora za proširenje uvodi se Resor evropske politike susedstva i pregovora o pridruživanju koji će predvoditi Johanes Han.

Nova Evropska komisija će biti oblikovana tako da joj pažnja bude usmerena na suočavanje sa velikim političkim izazovima u Evropi poput vraćanja ljudi na pristojne poslove, većih ulaganja, stvaranja uslova u kojima će banke ponovo davati zajmove realnoj ekonomiji, stvaranja povezanog digitalnog tržišta i snažne spoljne politike kao i garancija da će Evropa stajati na sopstvenim nogama kada je u pitanju energetska sigurnost.

Novi princip prema kom će Komisija biti oformljena se ogleda u političkim smernicama koje su ujedno poslužile  kao osnov za izbor Junkera u Evropskom parlamentu.

Novoizabrani predsednik je lično razgovarao sa svim predloženim komesarima i uveren  je da njegov snažni i iskusni tim zajedničkim snagama može efikasnije doneti promene.

“U ovim za nas nesvakidašnjim vremenima građani Evrope od nas očekuju promene. Nakon godina ekonomskih poteškoća i neretko bolnih reformi, Evropljani očekuju da vide privredu koja daje rezultate, održiva radna mesta, veću socijalnu zaštitu, sigurnije granice, energetsku bezbednost i mogućnosti digitalizacije”, rekao je Junker.

“Danas vam predstavljam tim koji će Evropu vratiti na put zaposlenosti i rasta. U novoj Evropskoj komisiji forma će slediti svrhu. Moramo biti otvoreni za promene. Moramo pokazati da se Komisija može promeniti. Ono što vam danas predstavljam je dinamična i efikasna Evropska komisija, spremna da iznova pokrene Evropu. Zaduženja sam podelio ljudima, ne državama. Na teren stavljam 27 igrača od kojih svaki ima tačno određenu ulogu – oni su moj pobednički tim”, dodao je.

Nov način rada

Komisija će u novom sazivu imati sedam potpredsednika: pored visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku i bezbednost, Federike Mogerini, biće ih još šest, od kojih će svaki predvoditi projektni tim.

Oni će upravljati radom komesara u sastavu koji će biti podložan promenama u zavisnosti od potreba i razvoja novih projekata. Ovakvi projektni timovi odražavaju ideje političkih smernica, a primeri timova uključuju “nova radna mesta, rast, investicije i konkurentnost”, “jedinstveno digitalno tržište” ili “energetsku uniju”.

Ovo bi trebalo da obezbedi dinamičnu interakciju između članova Komisije, što će dovesti do rušenja dosadašnjih konvencija u komunikaciji i napuštanja statičnih struktura.

 

jcomissionZnačajne novine

Prvi potpredsednik Frans Timermans će biti desna ruka predsednika. Ovo je prvi put da je jedan komesar posvećen planu bolje regulacije koja garantuje da je svaki predlog Komisije zaista neophodan, te da se cilj ne može postići akcijom pojedinačnih država članica. Prvi potpredsednik će takođe imati ulogu čuvara principa Povelje Evropske unije o osnovnim pravima i vladavine prava tokom svih aktivnosti Komsije.

Novi resor unutrašnjeg tržišta, industrije, preduzetništva i malih i srednjih preduzeća (pod nadzorom Elžbiete Bienkovske) će biti pokretač realne ekonomije. Osim toga, po prvi put se eksplicitno spominju mala i srednja preduzeća koja su stub naše privrede.

Resor ekonomije i finansijskih poslova, poreza i carina, kojim rukovodi Pjer Moskovići će osigurati da poreske i carinske politike postanu sastavni deo ekonomske i monetarne unije te da doprinesu nesmetanom funkcionisanju  ekonomskog upravljanja EU.

Stvoren je i snažni resor za pitanja potrošača. Potrošačka politika više neće biti rasuta po različitim resorima već će zauzimati značajno mesto u resoru pravde, potrošača i rodne jednakosti (Vera Jurova).

Kako je novoizabrani predsednik najavio u svom govoru u Evropskom parlamentu 15. jula, u novoj Komisiji će postojati i komesar zadužen za migracije, Dimitris Avramopulos, kome će prioritet biti nova politika migracija koja će se odlučno uhvatiti u koštac sa nezakonitim migracijama, dok će istovremeno Evropu činiti atraktivnim terenom za vrhunske igrače.

Izvestan broj resora će biti preoblikovan. Došlo je do spajanja resora za zaštitu životne sredine, pomorska pitanja i ribarstvo (pod nadzorom Karmenu Vele) koji za cilj ima da odrazi dvostruku ideju “plavog” i “zelenog” rasta – politike očuvanja životne sredine mogu i moraju da igraju ključnu ulogu u stvaranju radnih mesta, očuvanju resursa, stimulisanju rasta i investicija. Zaštita životne sredine i održanje konkurentnosti moraju ići ruku pod ruku jer se oba tiču održive budućnosti.
Ista logika je primenjena i pri spajanju resora klimatskih promena i energetske politike za koji će biti zadužen Migel Arijas Kanjete. Povećanje učešća održivih izvora energije ne tiče se samo odgovorne politike klimatskih prmena već će to biti i imperativ industrijske politike ukoliko Evropa želi da ima pristupačne izvore energije na srednjeročnom planu. Oba resora će doprineti radu projektnog tima “energetske unije” kojim rukovodi Alenka Bratušek.

Resor evropske politike susedstva i pregovora o pridruživanju (pod vođstvom Johanesa Hana) je usredsređen na nastavak pregovora o pridruživanju, dok istovremeno prati i odluku izloženu u političkim smernicama Junkera o tome da Unija neće primati nove članice u narednih pet godina.

Novi resor finansijske stabilnosti i unije finansijskih usluga i kapitalnih tržišta pod rukovodstvom Džonatana Hila će svoju ekspertizu iskoristiti tako da Komisiju održi aktivnom i obazrivom kada je u pitanju primena novih odluka koje se tiču banaka.

Integralno saopštenje Evropske komisije

Junkerovo pismo Federiki Mogerini i Johanesu Hanu

Podeli

Comments are closed.