Junkerov plan: Evropski fond za strateška ulaganja će mobilisati preko 177 milijardi evra novih investicija

0

Očekuje se da Junkerov plan mobiliše preko 177 milijardi ukupnih investicija. Ove cifre su objavljene nakon prošlonedeljnog sastanka Saveta direktora Evropske investicione banke.

Samo dve godine nakon što je Junkerova Komisija pokrenula Plan, u okviru njega je već mobilisano više od polovine prvobitno postavljenog cilja od 315 milijardi evra.

Odobrene aktivnosti u okviru Evropskog fonda za strateška ulaganja imaju opseg finansiranja od preko 32 milijarde evra u svih 28 država članica. Evropska investiciona banka je odobrila 197 projekata u okviru fonda čija je ukupna vrednost 24 milijarde evra.

Evropski investicioni fond je odobrio 264 sporazuma za podršku malim i srednjim preduzećima ukupne vrednosti od osam milijardi evra u okviru Evropskog fonda za strateška ulaganja. Očekuje se da prednosti ovih sporazuma ostvari preko 400.000 malih i srednjih i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

Komisijin predlog o proširenju Evropskog fonda za strateška ulaganja (takozvani predlog EFSI 2.0) već ostvaruje dobar napredak. Evropski savet je na decembarskom sastanku pozdravio dogovor ministara finansija EU da podrže predlog i pozvao kozakonodavce da ga usvoje u prvoj polovini 2017.

Predsednik Junker je uvrstio predlog EFSI 2.0 među zakonodavne prioritete i u tom kontekstu s nestrpljenjem očekuje blisku saradnju sa Evropskim parlamentom na njegovom brzom usvajanju.

Podeli

Comments are closed.