Kako raste potreba za globalnim angažovanjem EU, 140 delegacija ima i odgovornost i priliku

0

Mi nosimo veliku odgovornost i imamo važnu priliku da pokažemo ogroman potencijal naše Evropske unije – kao neophodne snage za ostvarenje mira i bezbednosti, kao snage dobrog i za naše građane i za svet, Visoka predstavnica Federika Mogerini je rekla u obraćanju EU ambasadorima.

Tokom prošle godine, zahtevi za angažovanjem Evropske unije u globalnim pitanjima su eksponencijalno raslli i EU odgovara u skladu sa njima, rekla je Visoka predstavnica EU Federika Mogerini obraćajući se ambasadorima iz 140 diplomatskih predstavništava širom sveta tokom njihovog godišnjeg skupa u Briselu.

“Što haotičnija svetska politika postaje, sve je snažnija potreba za pouzdanom, kredibilnom i predvidljivom svetskom silom”, rekla je Mogerini. ‘Evropski način’ vođenja spoljne politike – koji takođe karakteriše partnerski rad i dugoročno angažovanje – postao je “još privlačniji mnogima, u Evropi i van nje.”

“Biti efikasan i biti predvidljiv nije kontradiktorno”, rekla je Visoka predstavnica. Ovaj pristup se isplatio i radu Evropske unije od Avganistana do mirovnog procesa na Bliskom istoku. Kada je u pitanju iranski nuklearni sporazum, Mogerini je naglasila: “Nećemo promeniti mišljenje u vezi sa ovim; naši partneri znaju koji su naši stavovi i strateški ciljevi”. Pristup i iskustvo EU u Iranu bi takođe mogli da budu od pomoći tokom trenutnih napetosti u Severoistočnoj Aziji, gde EU insistira na multilateralnom rešenju zasnovanom na jasnom razumevanju da “ne postoji vojno rešenje za ovu vrstu napetosti.”

Fokus na saradnji, partnerstvu i multilaterizmu je takođe obeležje pristupa Unije. “Mi, Evropljani, uvek ćemo biti stožer multilateralnih institucija, uvek ćemo se truditi da izgradimo rešenja saradnje unutar okvira Ujedinjenih nacija”, rekla je Mogerini. Ovo nije statični pristup, u kome se menjaju savezi tokom vremena i od pitanja do pitanja “u našem stalno promenljivom i multipolarnom svetu”, već strateški izbor da bi naši prioriteti napredovali. “Kada radimo na izgradnji globalnog savezništva u odbrani Pariskog klimatskog sporazuma; kada radimo na pitanju slobodne i pravedne trgodine; kada radimo na poštovanju međunarodnih normi, od Ukrajine do Korejskog poluostrva – u svim tim slučajevima, borimo se za bezbedniju Evropu i bezbedniji svet.”

Cilj EU je takođe ostvarivanje dugoročnog, integrisanog pristupa. Od Iraka do Kolumbije i Sirije, EU je fokusirana na podršku pomirenju posle sukoba usmerenom na izgradnju mira i snažnih društava. U Iraku, EU radi na stabilizaciji oblasti oslobođenih iz ruku Daeša, i “sada planiramo uspostavljanje savetodavne misije koja će pratiti zemlju u ovoj novoj fazi punoj izazova”. U Siriji, “razumemo politike moći”, ali je naš pristup razgovorima o budućnosti Sirije “zajedno da civilnim društvom u Siriji – jer budućnost zemlje pripada Sirijcima”. U Kolumbiji, “naš ‘Fond poverenja’ je bio spreman za rad čim je najavljen sporazum sa FARK-om”. Dok je EU sve više angažovana na pitanjima bezbednosti, ove aktivnosti su praćene i angažovanjem: kao deo napora za borbu protiv terorizma, “otvorili smo nove kanale komunikacije i rada sa mladim ljudima iz našeg regiona: slušamo njihove želje i ambicije i pokušavamo da rešimo njihove brige”, izjavila je Mogerini. Slično tome, novi Eksterni plan investicija osnažuje napore EU za stabilizaciju najranjivijih oblasti u Africi i Sredozemlju.

Zahtevi za angažovanjem EU dolaze od njenih partnera iz celog sveta, ali i direktno od naših građana. “Danas građani Evrope znaju da je spoljna politika važna i za njih i za njihov svakodnevni život”, ukazala je Visoka predstavnica. “Većina ljudi razume da je mir u Ukrajini ili na Bliskom istoku važan. Trgovinski sporazum ili dogovor o neširenju (nuklearnog oružja) može da promeni živote miliona na našem kontinentu”.

Uloga EEAS-a i 140 EU delegacija na sprovođenju Globalne strategije EU: izgradnja partnerstva i savezništava; promocija dijaloga i razumevanja; posredovanje u sukobima i promovisanje bezbednosti; pregovaranje sporazuma; donošenje programa i projekata koji stvaraju radna mesta, pružaju podršku civilnom društvu i medijima i jačaju kapacitete institucija i još toga – zato je mnogo važnija nego do sada.

 

Podeli

Comments are closed.