Klimatske promene: Šefovi diplomatija EU traže snažnije zalaganje za borbu protiv klimatskih promena

0

Ministri spoljnih poslova EU su danas pozvali na snažnije zalaganje za borbu protiv klimatskih promena na globalnom nivou, još jednom potvrdivši posvećenost EU da bude lider ovog procesa u 2018, godini koja će biti presudna za sprovođenje Sporazuma iz Pariza.

Savet za spoljne poslove je 26. februara istakao značaj globalne posvećenosti Sporazumu iz Pariza kao i da je neophodno dovršiti program rada za njegovo sprovođenje (program bi trebalo da bude dovršen na narednoj klimatskoj konferenciji UN koja se održava u decembru u Katovicama).

Migel Arijas Kanjete, komesar za klimatska pitanja i energetiku, izjavio je: „Budući da je 2018. presudna za ubrzanje rada na sprovođenju Sporazuma iz Pariza, EU intenzivira napore kako bi doprla do zemalja i zainteresovanih strana širom sveta. Rešeni smo da zadržimo vodeću ulogu u ispunjavanju obećanja iz Pariskog sporazuma – i želimo da nam se svi pridruže.”

Savet je u zaključcima ukazao na vezu između klimatskih promena i bezbednosti i prepoznao klimatske promene kao faktor koji povećava pretnju i koji ima direktne i indirektne posledice po međunarodnu bezbednost i stabilnost.

EU zato podržava rad u okviru grupe G7 i UN, a naročito podstiče Savet bezbednosti UN da posveti više pažnje sponi između klime i bezbednosti kao i da tu temu redovno stavlja na dnevni red sastanaka.

Posvećenost EU klimatskim i bezbednosnim pitanjima će biti predmet događaja na visokom nivou koji se u junu održava u Briselu na inicijativu Federike Mogerini, visoke predstavnice za spoljne poslove i politiku bezbednosti/potpredsednice Evropske komisije.

Budući da je 2018. godina Talanoa dijaloga – procesa za reviziju napretka u postizanju ciljeva Sporazuma iz Pariza pre održavanja naredne klimatske konferencije – Savet je istakao da je neophodno vršiti veći politički uticaj i intenzivirati javnu diplomatiju na temu klimatskih pitanja sve do najvišeg nivoa i pritom uključiti čitav raspon regionalnih i podregionalnih aktera.

Savet ukazuje na to da ekonomije grupe G20, koje su zajedno odgovorne za oko 80 odsto ukupnih emisija, treba da zadrže vodeću poziciju na globalnom nivou kao i da moraju da jačaju postojeće i stvaraju nove saveze sa zemljama u svim regionima.

Talanoa dijalog će biti centralna tema klimatske diplomatije EU u 2018. Među ključnim događajima su nedelje klimatske diplomatije EU, od kojih se prva održava u vreme ministarske konferencije o klimatskim pitanjima koju će u junu sazvati EU, Kanada i Kina, a druga tokom Generalne skupštine UN u septembru.

Savet je u zaključcima pozvao na integraciju klimatskih i politika u oblastima poput trgovine i investicija, kao i na ulaganje većih napora za smanjenje emisija koje nastaju kao posledica međunarodnog pomorskog transporta robe i vazduhoplovstva, kroz aktuelni rad Međunarodne pomorske organizacije i Organizacije međunarodnog civilnog vazduhoplovstva.

Podeli

Comments are closed.