Komesari Etinger i Jurova o saglasnosti Parlamenta za uspostavljanje Evropskog javnog tužilaštva

0

Komesar Ginter Etinger nadležan za budžet i ljudske resurse i komesarka Vera Jurova nadležna za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, pozdravili su saglasnost Evropskog parlamenta za uspostavljanje Evropskog javnog tužilaštva. U saopštenju se navodi:

Pozdravljamo ishod današnjeg glasanja u Evropskom parlamentu koji je dao zeleno svetlo za uspostavljanje Evropskog javnog tužilaštva. Velika većina poslanika je odlučila da podrži ovaj istorijski korak. Evropsko javno tužilaštvo će doprineti zaštiti novca evropskih poreskih obveznika. Postojeća tela EU poput Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) nemaju ovlašćenja za krivično gonjenje u državama članicama te svoje predmete moraju da predaju državnim organima. Ovo može da oteža rešavanje prekograničnih predmeta i njihovo blagovremeno zaključavanje. Novi javni tužilac EU će se baviti upravo time – staraće se da kriminalci budu privedeni pravdi, a pronevereni novac brže vraćen. (…) Kako je predsednik Junker rekao u govoru o stanju Unije, novi evropski javni tužilac može biti moćan instrument za zaštitu građana čak i izvan trenutnih ovlašćenja za krivična dela protiv finansijskih interesa EU. Tužilaštvu bi moglo da se poveri i gonjenje prekograničnih krivičnih dela terorizma. Komisija će naredne godine predstaviti naredne korake za proširenje zadataka novog Evropskog javnog tužilaštva. Za sada je prioritet uspostavljanje nezavisnog, snažnog i delotvornog tužilaštva za rešavanje krivičnih dela protiv finansijskih interesa EU kao i da ono što pre počne sa radom. Današnje glasanje omogućuje Savetu da naredne nedelje usvoji uredbu.”

Podeli

Comments are closed.