Komisija blokirala predlog mera austrijske regulatorne agencije koje nacionalnog emitera stavljaju u neopravdano povoljan tržišni položaj

0

Evropska komisija je danas odlučila da blokira predlog austrijske agencije za komunikacije KommAustria, budući da predlog nije u skladu sa pravilima EU u oblasti telekomunikacija i načelima konkurencije.

Komisija je nakon dvomesečne istrage od ovog tela zatražila da povuče planove za nastavak regulisanja veleprodajnog tržišta analognog zemaljskog radio signala u Austriji. Realizacija pomenutih planova bi dala neopravdanu prednost nacionalnom javnom servisu (ORF) nad drugim emiterima.

Komisiju naročito zabrinjava nedostatak konkurencije na tom tržištu. KommAustria je predložila uvođenje niza praktično neizmenjenih regulatornih obaveza, dok je istovremeno predložila da iz regulisanog tržišta isključi isporuku usluga prenosa radio signala austrijskog mrežnog operatera (ORS) matičnoj kompaniji ORF.

ORF i njegovi konkurenti zavise od prenosne mreže ORS-a kada je u pitanju emitovanje sadržaja. Na taj način bi ORF dobio drugačiju i nesumnjivo bolju uslugu od svojih konkurenata te bi, kao većinski vlasnik, mogao da utiče na odluke ORS-a koje se tiču infrastrukture (poput lokacija za postavljanje radio predajnika). Planom je predviđen i drugačiji cenovnik usluga za ORF u odnosu na konkurente.

Podeli

Comments are closed.