Komisija obnavlja saradnju za održivi razvoj plave ekonomije u regionu zapadnog Sredozemlja

0

Evropska komisija danas pokreće novu inicijativu za održivi razvoj plave ekonomije u regionu zapadnog Sredozemlja koja će unaprediti bezbednost i sigurnost, podstaći otvaranje radnih mesta i privredni rast u oblasti plave ekonomije i doprineti očuvanju ekosistema i biodiverziteta.

Karmenu Vela, komesar za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo, izjavio je: „Milione turista vezuju lepa sećanja na zapadno Sredozemlje. Turisti su kao i milioni onih koji žive širom ovog regiona svesni krhke veze između očuvanja priodnih staništa i tradicija, sa jedne, i ekonomske održivosti, sa druge strane. Plava ekonomija je važna za svaku zemlju ovog regiona i sve one su svesne snage zajedničke saradnje.”

Inicijativa je primer uspešnog sprovođenja susedske politike EU budući da okuplja pet država članica EU (Francuska, Italija, Portugal, Španija i Malta) i pet partnerskih zemalja na jugu (Alžir, Libija, Mauritanija, Maroko i Tunis) koje će zajedno raditi na očuvanju zajedničkih interesa u regionu.

Johanes Han, komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, dodaje: Ova nova regionalna inicijativa prepoznaje i koristi potencijal koji Sredozemno more ima za dalje unapređenje privrednog rasta, otvaranja radnih mesta i, konačno, stabilizaciju regiona. Ona je važan korak ka uspostavljanju bliže koordinacije i saradnje među zemljama učesnicama.”

Inicijativa za unapređenje saradnje dolazi u pravom trenutku budući da je Komisija pre samo tri nedelje postigla dogovor o desetogodišnjem planu za očuvanje ribljeg fonda u Sredozemnom moru potpisivanjem ministarske Deklaracije MedFish4Ever. Aktivnosti ove inicijative između ostalog podrazumevaju saradnju između obalskih straža, reagovanje na nesreće i izlivanje nafte, očuvanje staništa, biotehnologiju, razmenu informacija, unapređenje naučnog znanja u ovoj oblasti i primorski turizam.

Podeli

Comments are closed.