Konferencija „EU i Srbija – Talanoa dijalog“ o klimatskim akcijama

0

Evropska komisija i Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizuju 16. maja konferenciju „EU i Srbija – Talanoa dijalog“ tokom koje će se razgovarati o implementaciji nacionalnih klimatskih planova EU i Srbije, kao dela njihovih doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Sporazumom iz Pariza o klimatskim promenama.

Pariski sporazum o klimatskim promenama otvorio je novo poglavlje u globalnoj akciji za borbu protiv klimatskih promena i ubrzao prelazak na nisko-ugljeničnu, održivu budućnost. Ove godine će zemlje po prvi put razmatrati kolektivne i pojedinačne napore uložene u ostvarenje ciljeva Pariskog sporazuma, u okviru takozvanog Talanoa dijaloga – procesa ustanovljenog na Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 2015. godine (COP21).

Kao jedan od načina za pokretanje priča o aktivnostima svih partnera, Evropska komisija i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije organizuju konferenciju „EU i Srbija – Talanoa dijalog“ 16. maja u Beogradu. Ovaj događaj se organizuje u okviru projekta „Tehnička pomoć za implementaciju Pariskog sporazuma“ (Regional Implementation of Paris Agreement Project – RIPAP) koji finansira Evropska unija.

Ova konferencija, koja će okupiti visoke zvaničnike, biće prilika za sveobuhvatnu diskusiju o primeni klimatskog i energetskog okvira delovanja Evropske unije do 2030, a naročito planovima Evropske unije i Srbije o klimatskim promenama – nacionalno određene doprinose – na koje smo se obavezali u Parizu. Takođe, ova konferencija će podržati uključivanje širokog spektra javnih i privatnih aktera u borbu protiv klimatskih promena.

Cilj ovog događaja je da pokaže kako EU i Srbija ostvaruju svoje klimatske ciljeve, ali i da podstakne informisanje o pripremi sledećeg seta nacionalno određenih doprinosa, u skladu sa odredbama Pariskog sporazuma.

Učesnike konferencije će pozdraviti gospodin Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, gospođa Elina Bardram, šef jedinice u Generalnom direktoratu za klimatske akcije Evropske komisije i šef delegacije Evropske unije u pregovorima o klimatskim promenama u okviru Ujedinjenih nacija, kao i gospođa Jelena Simović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike.

Projekat „Tehnička pomoć za implementaciju Pariskog sporazuma“ podržava korisnike (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Turska) u razvoju resursno-efikasnih, klimatski otpornih ekonomija zasnovanih na niskim emisijama štetnih gasova, kroz jačanje kapaciteta za razumevanje i sprovođenje mera za ublažavanje klimatskih promena, njihovih uticaja i zajedničkih koristi. Događaj „EU i Srbija – Talanoa dijalog“ je jedan od događaja na nacionalnom nivou koji će okupiti visoke zvaničnike sa ciljem promovisanja klimatskih akcija, a nakon koga će u septembru uslediti regionalni događaj posvećen Talanoa dijalogu. Projekat implementira konzorcijum koji predvodi Human Dynamics.

Za više informacija možete da se obratite Danijeli Božović iz Službe za informisanje, komunikaciju i medije Delegacije EU u Srbiji na mejl danijela.bozovic@ext.eeas.europa.eu ili na telefon +381 (0)642946658.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Podeli

Comments are closed.