Krivotvoreni lekovi: nova pravila za unapređenje bezbednosti pacijenata

0

Krivotvorenje lekova je predugo bilo ozbiljna pretnja po javno zdravlje u EU. Od 9. Februara stupila su na snagu nova pravila o bezbednosnim oznakama na lekovima koji se izdaju na recept i koji se prodaju u EU.

Od sada će proizvođači lekova na kutije lekova koji se izdaju na recept morati da stavljaju 2-D bar kod i zaštitu od otvaranja. Apoteke, uključujući one na internetu, kao i bolnice, moraće da proveravaju autentičnost lekova pre nego ih izdaju pacijentima. To je završni korak u sprovođenju Direktive o krivotvorenim lekovima usvojene 2011. u cilju garantovanja bezbednosti i kvaliteta lekova koji se prodaju u EU.

9. februara 2019, ćemo napraviti još jedan važan korak na putu ka bezbednosti pacijenata širom EU. Skoro sedam godina nakon njenog usvajanja, sprovođenje Direktive o krivotvorenim lekovima će biti dovršeno uvođenjem sveobuhvatne provere lekova koji se izdaju na recept i bezbednosnih oznaka na njima. Drugim rečima, svaka apoteka ili bolnica u EU će morati da raspolaže sistemom kojim će lakše i delotvornije otkrivati krivotvorene lekove. Iako je nakon pokretanja sistema neophodno preduzeti dodatne napore kako bi se obezbedilo njegovo pravilno funkcionisanje u celoj EU, uveren sam da smo postavili još jednu sigurnosnu mrežu za zaštitu naših građana od opasnosti povezanih s neodobrenim, neefikasnim ili opasnim lekovima,” izjavio je komesar za zdravlje i bezbednost hrane Vitenis Andriukaitis.

Od početka svog mandata podstičem ministre država članica da prate sptovođenje novog sistema i pomažu svim akterima da se pripreme za nova pravila kojima se sprečava da krivotvoreni lekovi završe u rukama pacijenata. Kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje novog sistema, u narednim nedeljama i mesecima će se pratiti njegova primena. Ipak, s nestrpljenjem očekujem sutrašnji početak primene novog sistema jer je to, uoči evropskih izbora, još jedan primer dodate vrednosti saradnje na nivou EU”, dodao je.

Lekovi proizvedeni pre subote 9. februara 2019. koji nemaju bezbednosne oznake mogu ostati na tržištu do isteka roka trajanja. Novi sveobuhvatni sistem provere će, međutim, od ovlašćenih lica, konkretno apotekara i bolničkog osoblja, zahtevati da u čitavom lancu nabavke proveravaju autentičnost proizvoda. Novi sistem će državama članicama omogućiti da lakše prate pojedinačne lekove, naročito ako neki od njih izaziva zabrinutost.

Podeli

Comments are closed.