Međunarodni dan žena 2018: osnaživanje žena je važno za budućnost Evrope

0

Komisija ove godine proslavlja Međunarodni dan žena objavljivanjem izveštaja o rodnoj ravnopravnosti u kom su istaknute oblasti u kojima je potrebno uložiti više napora kako bi se inicirala stvarna promena u pogledu ostvarivanja ravnopravnosti između žena i muškaraca. U izveštaju se navodi da, uprkos tome što su obrazovanije od muškaraca, Evropljanke su još uvek nedovoljno zastupljene na rukovodećim pozicijama u kompanijama te i dalje zarađuju u proseku 16 odsto manje od muškaraca širom EU.

Junkerova Komisija je uložila značajne napore kako bi ostvarila veću rodnu ravnopravnost, između ostalog iznošenjem predloga za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života u porodicama koje rade, akcioni plan za smanjenje razlika u platama, a pozivala je i na okončanje nasilja nad ženama kroz aktivnosti finansiranja i podizanja svesti. Moramo, međutim, da učinimo jos više.

Prvi potpredsednik Komisije Frans Timmermans je danas izjavio: „Pitanje rodne ravnopravnosti je jedan od osnovnih prioriteta, ali je napredak na terenu i dalje slab. Potrebno je da osvešćenost i namere pretvorimo u dela kako bismo zaista poboljšali položaj žena. To podrazumeva usvajanje novog zakonodavstva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života koje je Komisija predložila, pristupanje Istanbulskoj konvenciji i sprovođenje već dogovorenih politika za smanjenje razlika u platama i borbu protiv nasilja nad ženama.”

Komesarka Jurova dodaje: „Rodna ravnopravnost se ne odnosi samo na žene. Ona obuhvata i naša društva, privrede i demografiju. Želimo da se postaramo da žene pred zakonom imaju isti položaj kao muškarci. Takođe ćemo nastaviti rad na osnaživanju žena kako bi one mogle same da donose odluke o karijeri i porodici.”

Danas je objavljena i studija o ženama u digitalnoj eri koja pokazuje da bi veće učešće žena u digitalnom sektoru moglo da poveća BDP u EU za 16 milijardi evra godišnje. Međutim, samo 24,9 odsto visokoobrazovanih žena ima diplome iz oblasti koje su u vezi sa tehnologijom.

Kako bi se povećalo učešće žena u digitalnom sektoru, komesarka Gabriel je danas predstavila planove za povećanje učešća žena u IT sektoru i poručila: „Ne smemo da izostavimo žene i devojčice iz digitalne transformacije naše privrede i društva. Naš program „Žene u digitalnom dobu” će biti posvećen pružanju mogućnosti, osnaživanju, podsticanju i motivisanju žena i devojčica kako bi se uklonile rodne razlike u digitalnom svetu.

Zaključci godišnjeg kolokvijuma o osnovnim pravima na temu „ženâ u burnim vremenima“ su dostupni ovde.

Podeli

Comments are closed.