Mogerini o usklađivanju trećih zemalja sa odlukom Saveta o merama protiv Sirije

0

Deklaracija Visoke Predstavnice u ime Evropske unije o usklađivanju određenih trećih zemalja sa sprovođenjem odluke Saveta koja se tiče restriktivnih mera protiv Sirije

Savet je 10. jula usvojio Odluku (CFSP) 2017/1245[1] kojom se sprovodi odluka Saveza 2013/255/CFSP.

Odlukom je promenjena lista osoba i entiteta podložnih restriktivnim merama navedenim u Aneksu I Odluke 2013/255/CFSP.

Zemlje kandidati, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija*, Crna Gora*, Srbija* i Albanija*, zemlje članice EFTA, Lihtenštajn i Norveška, članovi Evropske ekonomske zone, kao i Ukrajina i Republika Moldavija, ovim prihvataju ovu Deklaraciju.

One će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu sa ovom Odlukom Saveta.

Evropska unija uzima u obzir ovu obavezu i pozdravlja je.

[1] Objavljeno 11.7.2017 u Službenom glasniku Evropske unije n°. L 178, str. 13.

*Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Albanija nastavljaju da budu deo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

Podeli

Comments are closed.