Nova metodologija vrednovanja sudskih predmeta za unapređenje efikasnosti pravosuđa uz podršku EU

0

Zrenjaninski Osnovni sud bio je domaćin sastanka Radne grupe Visokog saveta sudstva za razvoj metodologije ponderisanja predmeta. Događaj je okupio članove Radne grupe, koju predvodi predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, kao i predstavnike sudova koji učestvuju u pilot fazi primene ove metodologije.

Zrenjaninski Osnovni sud je prvi u Srbiji u kojem je započeta realizacija ovog dela projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” koji finansira Evropska Unija, a koji podrazumeva pružanje podrške za poboljšanje učinka sudova u Srbiji i pomaže radnoj grupi Visokog saveta sudstva za razvoj metodologije ponderisanja predmeta. Razvoj ove metodologije je jedna od obaveza Republike Srbije u okviru Akcionog plana za poglavlje 23.

Prvi sastanak Radne grupe je održan 12. aprila, a metodologija je odobrena na narednom sastanku 10. maja, nakon čega je i formalno usvojena u Savetu visokog sudstva za pilot fazu primene u 20 sudova.

Eksperti na projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ su prethodno analizirali preko 100.000 predmeta iz baze podataka AVP i više od 1.000 predmeta koji nisu bili u elektronskoj bazi kako bi otkrili osnovne karakteristike predmeta koje bi mogle da utiču na dužinu trajanja svakog konkretnog tipa predmeta.

Primena formule vrednovanja predmeta po težini omogućava sudijama da se predmeti dodeljuju u rad podjednako u pogledu broja i težine predmeta. Kako je rečeno, od 100 posto predmeta, 80 posto su srednje težine, a 20 posto spadaju u težu kategoriju.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je pozdravio učesnike skupa i zahvalio se Delegaciji EU u Republici Srbiji i projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ na saradnji i postignutim rezultatima.

„Okupili smo se danas kako bismo razgovarali o tome da li je formula zaživela i kakvi su rezultati. Teško je ravnomerno raspodeliti teret na sve sudije na nivou države, budući da imamo gradove sa velikim brojem žitelja i sudove koji, u poređenju sa onima u unutrašnjosti, imaju veći broj predmeta. Težnja je da u okviru istog suda bude jednaka opterećenost sudija. Ukoliko bude pozitivna ocena, Visoki savet sudstva će doneti odgovarajuću odluku gde će ovo vrednovanje biti na nivou cele zemlje“, istakao je Milojević.

„U psihologiji sudije je da on misli da sudi najteže predmete. Jedanput sam ja rekao, kada su meni zamerili da sam sudio samo lake predmete, a dospeo sam do Vrhovnog suda, da nema teških predmeta koje ja ne mogu da učinim lakim. Prema tome sve će zavisiti od sudija, bez obzira koliko će biti teških predmeta u pravosuđu”, kaže Novica Peković, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu.

Vrhovni savet sudstva odredio je formulu za vrednovanje predmeta po težini i 20 sudova koji će po njoj raditi. Zrenjaninski Osnovni sud sud bio je prvi u kojem je, u junu, ona primenjena, a sada je bio i domaćin sastanka Radne grupe.

„Danas će se razmatrati pitanja vrednovanja formule, odnosno primena od datuma kada je počela, pa do današnjeg dana, a ujedno će se preduzeti i dalji koraci u pravcu poboljšanja, odnosno daljih koraka u pogledu same primene vrednovanja predmeta po težini”, kaže Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda Zrenjanin.

Svi učesnici su izrazili spremnost da nastave da aktivno sarađuju u daljim aktivnostima i istakli značaj i praktične prednosti ove metodologije, odnosno ravnomernu raspodelu predmeta po broju i težini kojom se postiže jednako opterećenje sudija, a sudovima pomaže da unaprede svoju efikasnost. Otvorena diskusija i analiza aktuelnih problema su rezultirali pozitivnim zaključcima i smernicama za dalji razvoj i unapređenje metodologije.

Osim toga, novouvedena formula i njena primena su privukli veliku pažnju medija i javnosti. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, koji je takođe prisustvovao sastanku, izjavio je da je „neophodno podržati projekte kojima se poboljšava ophođenje državnih institucija ili lokalnih samouprava prema građanima“.

Podeli

Comments are closed.