Novi projekat EU za osnaživanje inkluzije Roma

0

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar izjavila je da će EU finansirati novi projekat u Srbiji koji se tiče osnaživanja lokalnih zajednica za inkluziju Roma sa četiri miliona evra i koji će trajati tri godine.

Norčič Štamcar je na konferenciji povodom početka projekta “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, rekla da su Romi najbrojnija evropska manjina, koja je najviše diskriminisana i marginalizovana.

Ona je navela da su pitanja inkluzije i položaja Roma neki od ključnih uslova u pregovaračkim poglavljima 19, koje se tiče socijalne politike i zapošljavanja i 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Prema rečima Norčič Štamcar, EU je u projekte koji se tiču položaja i inkluzije romske zajednice uložila 11,4 miliona evra, a spremna je da za naredne projeke odobri još 20 miliona evra.

FoNet

Unija je partner Vladi Srbije u ovom važnom pitanju pobolšanja položaja romske zajednice, rekla je ona i naglasila da je veoma dobra saradnja i sa lokalnim samoupravama kroz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

U nekim proteklim projektima, podsetila je Norčič Štamcar, povećan je broj pripadnika romske zajednice koji su upisani u matične knjige, dato je 1.000 stipendija za nastavak školovanja u srednjem obrazovanju.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Stana Božović rekla je da prema popisu iz 2011. godine Romi čine 2,1 odsto populacije i da se radi o mladom stanovništvu.

Podsećajući na rezultate proteklih projekata, Božović je konstatovala da je zapošljavanje među najvećim problemima i da je na evidenciji nezaposlenih bilo 26.456 nezaposlenih Roma ili 4,3 odsto ukupno nezaposlenih.

Mreža romskih koordinatora uspostavljena je u 47 lokalne samouprave, a biće povećano na 60 u skladu sa potrebama opština, najavila je ona.

Zamenik predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice Duško Jovanović ocenio je da je romsko pitanje važno ne samo za Srbiju, već i Evropu i da Romi ne napuštaju Srbiju zbog kršenja ljudskih prava, već ekonomskih razloga.

U Srbiji ima 600 nelegalnih, nehigijenskih naselja, rekao je Jovanović i ocenio da je ovaj projekat dobar, ali da inkluzija Roma treba da bude posao države.

Generalni sekretar SKGO Ðorđe Staničić rekao je da je ta organizacija partner u realizaciji programa koji se finansira iz IPA 2016.

On je rekao da program ima tri komponente – unapređenje lokalnih mehanizama, podrška sprovođenju mera za inkluziju Roma (grant šema) i podrška u legalizaciji stambenih jedincia, izradi urbanističkih planova i dokumentacije za podstandardna romska naselja.

Budžet programa je 4,2 miliona evra, a za grant šemu je odobreno dva miliona evra, rekao je Staničić.

Podeli

Comments are closed.