Osnovna prava u Mađarskoj: poslanici Evropskog parlamenta traže pokretanje Člana 7

0

Situacija u Mađarskoj opravdava pokretanje procedure koja bi mogla da rezultira sankcijama za Mađarsku, poručuju poslanici Evropskog parlamenta u rezoluciji.

Nakon prethodne plenarne rasprave, poslanici smatraju da trenutna situacija u Mađarskoj predstavlja očigledan rizik od ozbiljnog kršenja vrednosti EU što opravdava pokretanje procedure opisane Članom 7.

Rezolucija poziva:

  • Na pokretanje Člana 7(1). Poslanici pozivaju Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove da sastavi rezoluciju za plenarnu sednicu
  • Mađarsku vladu na ukidanje zakona kojima se pooštravaju pravila za tražioce azila i nevladine organizacije kao i na postizanje dogovora sa vlastima SAD-a čime bi se stvorili uslovi da Centralnoevropski univerzitet ostane slobodna ustanova u Budimpešti
  • Evropsku komisiju da pomno prati način na koji mađarska Vlada koristi fondove EU.

Test za EU

Skorašnja dešavanja u Mađarskoj su dovela do ozbiljnog narušavanja vladavine prava, demokratije i osnovnih prava zbog čega je sposobnost EU da odbrani osnovne vrednosti stavljena na test, poručuju poslanici. Oni su takođe ponovili da postoji potreba za procedurom za očuvanje osnovnih vrednosti EU koja je podržana rezolucijom od 25. oktobra 2016.

Rezolucija je usvojena sa 393 glasa za, 221 protiv i 64 uzdržana.

Kontekst

Član 7 Ugovora o Evropskoj uniji obezbeđuje mehanizam za očuvanje vrednosti EU. Prema Članu 7, stav 1, Savet može da utvrdi da li postoji očigledan rizik od ozbiljnog kršenja vrednosti EU od strane neke države članice, a cilj mu je da spreči stvarno kršenje tih vrednosti upućivanjem konkretnih preporuka dotičnoj državi članici. Član može da aktivira trećina država članica, Parlament ili Komisija. Nakon saglasnosti Parlamenta, za koju je potrebna dvotrećinska većinu glasova i apsolutna većina poslanika Evropskog parlamenta, Savet usvaja odluku većinom (četiri petine).

Naredna faza je Član 7, stav 2, kojim Savet utvrđuje da je došlo da stvarnog kršenja vrednosti EU na predlog trećine država članica ili Komisije. Savet ovu odluku donosi jednoglasno, a Evropski parlament takođe mora da dâ saglasnost. Aktiviranjem Člana 7, stav 3, uvode se sankcije, kao što su ukidanje prava glasa u Savetu.

Podeli

Comments are closed.