Otvoren konkurs za pozicije u okviru Projekta integracije Roma 2020

0

Projekat integracije Roma 2020, koji sprovodi Regionalni savet za saradnju uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Otvoreno društvo, ima cilj da doprinese smanjenju socio-ekonomske razlike između romske i neromske populacije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i da unparedi ispunjavanje institucionalnih obaveza vlada u pogledu inkorporacije konkretnih ciljeva koji se tiču Roma u mejnstrim politike te njihovog ostvarivanja.

Romi su neprestano suočeni sa isključivanjem, segregacijom i marginalizacijom. Iako su Dekada inkluzije Roma 2005-2015. i pristupni proces uspostavili osnovne procese, institucionalne aranžmane i dijalog o romskim pitanjima, njihov uticaj je i dalje ograničen. Razlog za to treba potražiti u izolovanosti romskih pitanja iz mejnstrim javnih politika, budžetiranja, usluga i administracije, što je izazov koji projekat integracije Roma želi da prevaziđe.

Samim tim, ovaj projekat za cilj ima da doprinese smanjenju socio-ekonomske razlike i ispunjavanju institucionalnih obaveza kroz pružanje tehničke podrške vladama koje u njemu učestvuju da integrišu konkretna romska pitanja u mejnstrim socio-ekonomske politike i planiranje, trošenje i kontrolu nad nacionalnim budžetom.

Korisnice projekta su Allbanija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Turska.

Da biste saznali koje su pozicije otvorene u okviru tima, posetite https://www.rcc.int/vacancies

Konkurs je otvoren do 30. januara 2019.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Podeli

Comments are closed.