Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma

0

Partneri na projektu “Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji je finansirala EU sa 4,8 miliona evra, a sprovodili Misija Organizacije za evropsku bezbednost i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, saglasni su u oceni da je to jedan od najuspešnijih projekata u proteklih deset godina.

Dostignuća projekta su 1.000 dodeljenih stipendija za srednjoškolce, obuku za 250 predstavnika organizacija civilnog društva, razvoj 13 urbanističkih planova, identifikovanje 1.100 pravno nevidljivih lica, kreiranje 60 novih radnih mesta, upis 1.300 dece u predškolski program, podršku za 17 preduzeća, razvoj Geografskog informacionog sistema sa podacima o 583 podstandardnih romskih naselja.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt rekao je da je za Uniju ključna oblast podrška inkluziji Roma.

“Očekuje nas i još jedan, a to je važno jer mora da postoji kontinuitet u pružanju usluga, posebno mobilnih jedinica i konkretne saradnje sa opštinama. Važne su nam stipendije za decu, da ostanu u školi, to smo radili sa Ministarstvom prosvete i nastavićemo tako”, rekao je Benedikt.

FoNet

Podrška manjinama i najdiskriminisanijima u društvu je deo naseg nasleđa, moramo da podržimo slabe i to je deo poglavlja 23, koje pratimo pažljivo”, naglasio je Benedikt.

Šef Misije OEBS Andrea Oricio rekao je da je za misiju bilo veoma važno učešće u projektu, jer je inkluzija Roma ključni deo modernizacije zemlje i uspostavljanja vladavine prava.

“Moram reći da smo veoma ponosni, imali smo povećano učešće u programu i na kraju smo pokrili sve opštine koje su bile zainteresovane. Napravili smo temelje koji se dalje mogu razvijati”, rekao je Oricio.

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je da su ostvareni važni rezultati u šest ključnih oblasti – pristupu osnovnim pravima, formiranju mobilnih timova, jačanja kapaciteta civilnog društva, obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju romske nacionalne zajednice.

Kada govorimo o konkretnim rezultatima, Paunović je navela da su za tri i po godine uspostavljeni mobilni timovi na terenu, utvrđeno je da postoje 583 neformalna romska naselja, a i druge opštine koje nisu bile uključene u program primenile su model kao najefikasniji način rešavanja problema koje imaju pripadnici romske nacionalne zajednice.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice Vitomir Mihajlović dodao je da su projektom uspostavljeni temelji za formiranje mobilnih timova u još 70 opština, pred onih 20 koje su bile deo projekta.

Od juna 2013. godine, projekat “Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, podržava sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji  u odabranim oblastima kao što su pristup osnovnim pravima, građansko učešće, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, adekvatno stanovanje i kreiranje novih poslova.

  1. Pristup osnovnim pravima – U okviru podrške Romima da dobiju lična dokumenta i pravnu pomoć, kao i da postanu korisnici zdravstvenih, obrazovnih i usluga socijalne zaštite, pokrenuto je više od 969 administrativnih i sudskih postupaka za naknadni upis u matične knjige rođenih, za utvrđivanje datuma i mesta rođenja, kao i za određivanje ličnog imena, a rešeno je 469 postupaka u 20 pilot opština/gradova.
  1. Formiranje mobilnih timova – Mobilne timove za inkluziju Roma čine opštinski koordinatori za romska pitanja, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke, kao i predstavnici Centara za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje. Mobilni timovi u 20 pilot opština/gradova pomogli su da se oko 1300 dece upiše u predškolske ustanove. Sprovedene su obuke iz oblasti antidiskriminacije za lokalne pružaoce usluga u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, sa ukupno 2822 učesnika.
  1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva – Nakon mapiranja romskih i organizacija civilnog društva koje se bave inkluzijom Roma u 20 opština/gradova, 31 OCD i 4 mreže je učestvovalo u tri ciklusa obuka. Program obuke za 250 predstavnika OCD je praćen mentorstvom, a organizacije su dobile podršku u vezi sa donošenjem i sprovođenjem lokalnih politika za Rome i Romkinje.
  1. Sprečavanje napuštanja školovanja – Kako bi se sprečilo napuštanje školovanja u srednjim školama širom Srbije, obezbeđeno je 1000 stipendija za romske srednjoškolce. Učenicima se pruža i mentorska i vršnjačka podrška. Kroz projekat je podržana obuka i sertifikacija 191 pedagoškog asistenata, kao i obuka za 208 mentora.
  1. Unapređenje uslova stanovanja – Na osnovu rezultata detaljne analize u 58 podstandardnih romskih naselja (u 20 pilot opština i gradova, kao i u Obrenovcu) napravljena je lista prioriteta za izradu projekata infrastrukture. Izrađeno je 13 urbanističkih planova u 11 opština. Razvijeno je 13 modela stanovanja Roma u Srbiji, a opštine su izabrale poželjne modele za svoju teritoriju. Izrađeno je 20 kompleta tehničke dokumentacije za projekte infrastrukture. Završeno je mapiranje 583 podstandardna romska naselja u Srbiji i uspostavljen geografski informacioni sistem koji omogućava praćenje i unapređenje uslova stanovanja.
  1. Održivo zapošljavanje – U cilju stvaranja novih mogućnosti za zapošljavanje Roma, izabranim preduzećima koja imaju potencijal za zapošljavanje Roma, kao i romskim preduzetnicima je obezbeđena podrška u vidu 150 komada opreme, ali i mentorstva i obuke. Ovih 17 preduzeća je otvorilo 60 novih radnih mesta za Rome i Romkinje.

Projektom je obuhvaćeno 20 pilot opština: Bela Palanka, Bojnik, Bujanovac, Knjaževac, Koceljeva, Kovin, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Novi Sad, Odžaci, Palilula, Pančevo, Prokuplje, Smederevo, Sombor, Valjevo, Vranje, Žitorađa i Zvezdara.

Evropska podrška za inkluziju Roma je projekat vredan 4,8 miliona evra, projekat koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, obezbeđuje podršku institucijama Republike Srbije u poboljšanju položaja Roma u sledećim oblastima: pristup osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i kreiranju poslova. Najvažniji partneri projekta su Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stalna konferencija gradova i opština, NVO Praxis, Fond za obrazovanje Roma, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva.

Podeli

Comments are closed.