Petnaest porodica izbeglih i interno raseljenih u novim stanovima

0

Danas je u Pančevu, na ceremoniji otvaranja Socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, 15 porodica izbeglica, interno raseljenih lica i ugroženog domicilnog stanovništva preuzelo ključeve stambenih jedinica.

Pančevo, 24. januar 2014. god

Danas je u Pančevu, na ceremoniji otvaranja Socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, 15 porodica izbeglica, interno raseljenih lica i ugroženog domicilnog stanovništva preuzelo ključeve stambenih jedinica koje su im uručili:

  • Gđa Yolanda San Jose, Šef operacije I, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
  • Gdin Ivan Gerginov, Pomoćnik komesara za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju izbeglica, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
  • Gdin Pavle Radanov, Gradonačelnik Grada Pančeva
  •  Gđa Marina Cremonese, Predstavnica Danskog saveta za izbeglice u Srbiji

Ova komponenta je deo projekta „Podrška u sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u Srbiji” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Danski savet za izbeglice uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i bliskoj saradnji sa gradom Pančevo. Projekat ima za cilj pružanje podrške izbeglicama u realizaciji slobodno izabranih trajnih rešenja i poboljšanju uslova života interno raseljenih lica i najugroženijih domicilnih porodica.

Komesarijat za izbeglice i migracije RS je u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i u skladu sa Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica koncipirao program socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima za najugroženije kategorije korisnika, zalažući se za dobijanje fondova od strane donatora i njihovo pravilno usmeravanje prema onima koji su stanju najveće potrebe. Na taj način je 15 najugroženijih porodica (12 porodica izbeglih i interno raseljenih lica smeštenih u kolektivnom centru „Centar TO Pančevo” u Pančevu i 3 najugroženije domicilne porodice) podržano sredstvima Evropske unije kako bi se iselile iz postojećih otežanih uslova stanovanja i uselile u stambene jedinice u socijalno zaštićenim uslovima.

Ciljna grupa su najugroženiji pojedinci i porodice kao što su: samohrane majke, porodice osoba sa posebnim potrebama i hroničnim oboljenjima, stara lica bez podrške porodice i druge društveno ugrožene porodice koje nisu u mogućnosti da reše svoj stambeni problem. Socijalna integracija ugroženih raseljenih lica u lokalnom kontekstu je moguća kroz njihovu adaptaciju na samostalan život i život u zajednici.

Svi korisničke porodice identifikovane su kroz proces odabira koji je sprovela zajednička komisija za odabir korisnika (u sastavu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija,  Centar za socijalni rad Pančevo i Danski savet za izbeglice) na osnovu prethodno definisanih, usvojenih i objavljenih kriterijuma. Vlasnik zgrade i nosilac prava korišćenja stambenih jedinica je grad Pančevo. Stambenim blokom će upravljati Centar za socijalni rad Pančevo koji će biti odgovoran za njegovu pravilnu upotrebu.

Investiciona vrednost izgradnje stambenog bloka socijalnog stanovanja, zajedno sa svim instalacijama, standardnom opremom i osnovnim nameštajem je €260.000.

Grad Pančevo doprineo je projektu doniranjem građevinske parcele, izradom neophodne urbanističko tehničke dokumentacije, obezbeđivanjem potrebne infrastrukture i finansiranjem priključaka na postojeću infrastrukturnu mrežu.

Podeli

Comments are closed.