Početak kampanje EU za obeležavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

0

Ove godine, kada se obeležava 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, EU još jednom potvrđuje snažnu podršku radu sistema UN za ljudska prava.

Unapređenje i promocija ljudskih prava predstavlja okosnicu multilateralizma i centralni je stub sistema UN. Mir i bezbednost, ljudska prava i razvoj su neodvojivi i međusobno se podupiru. EU jeste i nadalje će biti jedan od vodećih aktera na ova tri fronta.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je jednako validna kao i u vreme kada je usvojena. Nažalost, mi smo daleko od punog poštovanja obaveza koje iz nje proističu. Prava i slobode se širom sveta još uvek osporavaju, a civilnom društvu se u velikom broju zemalja sužava prostor za rad. Kako bismo iskazali podršku Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i širili njene važne poruke, Delegacije EU iz celog sveta danas započinju zajedničku tridesetodnevnu kampanju na društvenim mrežama kako bi obeležile 70. godišnjicu Deklaracije, tokom koje će svaki dan biti posvećen jednom od 30 članova Deklaracije.

Podeli

Comments are closed.