Početak lokalnih kampanja za unapređenje protokola za zaštitu dece od nasilja

0

UNICEF i užički Centar za prava deteta, uz finansijsku podršku EU, najavili su danas pokretanje lokalnih kampanja koje će se sprovoditi u 20 opština u Srbiji, sa ciljem unapređenja protokola za zaštitu dece od nasilja.

Kampanje treba da poboljšaju već postojeće lokalne protokole i sporazume koji se direktno tiču zaštite dece, ili usvoje novi u opštinama u kojima ne postoje. Promocija nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podrška potpunom ostvaranju prava svakog deteta da bude zaštićeno od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja su u centru ovih kampanja.

“U saradnji sa svim relevantnim institucijama u ciljanim opštinama, pokušaćemo da poboljšamo protokole da bismo jasno definisali sve oblike nasilja. Neophodno je da ojačamo efikasnu koordinaciju, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostavljanje procedura za efikasan odgovor na nasilje i porast broja prijavljenih slučajeva nasilja, kao i porast broja procesuiranih počinilaca”, izjavio je Radovan Cicvarić, izvršni direktor užičkog Centra za prava deteta i kordinator kampanja.

I pored činjenice da je Republika Srbija ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila čvrste zakone i politike i uspostavila mrežu odgovarajućih službi – nasilje nad decom i dalje postji. To je razlog zbog čega je od najveće važnosti izgradnja snažnog sistema koji će obezbediti brz i odgovarajući odgovor na nasilje.

“Pozivamo sve relevantne faktore – Vladu i nevladina tela, lidere i profesionalce u oblasti socijalne zaštite, zdravstvene službe i obrazovne sisteme, kao i policiju, pravosuđe, uticajne javne ličnosti, roditelje i decu – da se uključe i podrže ove važne kampanje i tako doprinesu pozitivnoj promeni u životima dece”, izjavila je Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji.

Evropska unija i UNICEF zajedno rade na promovisanju poštovanja ljudskih prava i veće efikasnosti i uključenosti javnih službi za ranjive grupe, posebno decu žrtve nasilja.

“EU je u potpunosti posvećena sveobuhvatne zaštite i promovisanja prava deteta. Nadamo se da će ova pažljivo osmišljena kampanja povećati svest i doneti pozitivnu promenu za decu u Srbiji, dovesti do većeg razumevanja ljudskih prava deteta i sveopšteg smanjenja nasilja”, izjavio je Nikolas Bizel, šef Odeljenja za pravosuđe, unutrašnje poslove i socijalnu inkluziju EU delegacije u Srbiji.

Ove kampanje su integralni deo regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske” koji finansira EU i sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i UNICEF-om.

 

Podeli

Comments are closed.