Podrška EU Srbiji za sprovođenje poglavlja 23

0

Pristupni pregovori sa EU u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, odnosno oblasti koje pokriva poglavlje 23, zahtevaju snažne i funkcionalne sisteme pravosuđa i javnih usluga kako bi se građanima Srbije obezbedili sloboda, bezbednost i pravda. Za podupiranje širokog spektra politika u ovom poglavlju su neophodni snažni pravni okvir i pouzdane institucije.

Vlada Srbije je u martu 2016. usvojila akcioni plan za sprovođenje poglavlja 23, nakon čega su u julu 2016. otvoreni pregovori u pomenutom poglavlju. Zakonodavna reforma povezana s ovim poglavljem i oblasti koje pokriva akcioni plan za poglavlje 23 su u nadležnosti Ministarstva pravde, koje pored toga igra i glavnu ulogu u pregovaranju, koordinaciji i izveštavanju o ovom poglavlju. Značajan deo sprovođenja akcionog plana za poglavlje 23, međutim, spada u nadležnost drugih institucija, među kojima su sudovi, tužilaštva, policija, resorna ministarstva i organizacije civilnog društva.

Kako se navodi u nedavnom Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2018, u ovoj složenoj oblasti treba sprovesti veliki broj reformi. U nedavno objavljenoj Strategiji za Zapadni Balkan je takođe istaknuto da napredak u oblasti vladavine prava ima i da će nadalje imati suštinski značaj za eventualno pristupanje.

Kao najveći donator Srbije, EU je posvećena podupiranju reformskog procesa, a poučena iskustvom prethodnih proširenja, EU je svesna da je za taj proces neophodan značajan vremenski period.

Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u skladu sa zahtevima pregovaračkog procesa za pristupanje EU:

Dvogodišnji projekat za pružanje tehničke pomoći vredan dva miliona evra pod nazivom ‘Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u skladu sa zahtevima pregovaračkog procesa za pristupanje EU’ je počeo 15. maja 2018. Njegov osnovni cilj je unapređenje sektora pravosuđa u skladu sa zahtevima za pristupanje EU.

Njime će se otkloniti nedostaci u tri ključna aspekta:

  • Unapređenje normativnog okvira i standardâ;
  • Podrška Ministarstvu pravde za realizaciju zadataka sadržanih u akcionom planu za poglavlje 23;
  • Podrška Ministarstvu pravde u cilju poboljšanja koordinacije, nadzora i izveštavanja o sprovođenju poglavlja 23.

Ovaj projekat karakteriše veliki broj aktivnosti, a u njemu će učestvovati dva stalna eksperta dok će tokom više od 1.500 dana u projektu učestvovati i određeni broj kratkoročnih eksperata. Njihov rad će obuhvatiti niz oblasti, od pravne, institucionalne i proceduralne analize, do pružanja podrške za izradu zakona i podrške realizaciji svakodnevnih aktivnosti Ministarstva pravde, te učešća u obukama, okruglim stolovima i konferencijama.

Za više informacija:
Delegacija EU u Republici Srbiji
Odelenje za informisanje, komunikaciju I medije
delegation-serbia-info@eeas.europa.eu

Program menadžer u Delegaciji EU Una Keli
una.kelly@eeas.europa.eu

Podeli

Comments are closed.