Podrška EU za olakšavanje trgovine u CEFTA regionu

0

Kroz projekat “Podrška olakšavanju trgovine u CEFTA regionu“, koji Evropska unija finansira sa tri miliona evra, u iduće tri godine radiće se na jačanju trgovinskih odnosa među zemljama ćlanicama CEFTA u cilju njihove ekonomske integracije na putu ka EU, rečeno je prilikom obeležavanja početka  ovog projekta.

Osnovni cilj je jačanje trgovinskih odnosa i produbljivanje ekonomske integracije među CEFTA (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini) članicama. Projekat podržava Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Federalne Republike Nemačke, dok su za implementaciju zaduženi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodni trgovinski centar (ITC) u bliskoj saradnji sa CEFTA strukturama, i to do decembra 2019.

Vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u Beogradu Oskar Benedikt istakao je da “ovim projektom EU podržava ekonomsku integraciju šest zemalja Zapadnog Balkana, što je dobra priprema za njihovu EU integracju”.

On je podsetio na zalaganja lidera tih zemalja za snažniju ekonomsku saradnju u regionu, što podržava Evropska komisija u skladu sa svojim principima.

FoNet

Benedikt je ukazao “da je došlo vreme da se vlade Zapadnog Balkana posvete ekonomskoj integraciji zarad slobode jedinstvenog tržišta robe, usluge, kapitala i profesionalne radne snage unutar regiona”.

“Ovo nije naš projekat, već projekat Srbije, čije aktivnosti podržavamo, kao partnera u snažnijoj saradnji zemalja regiona, ceneći zajedničke napore EU i zemalja Zapadnog Balkana”, rekao je sekretar i rukovodilac odseka za privrednu saradnju ambasade Nemačke Jirgen Šmid.

Pomoćnica ministra trgovine, turizma i teleokomunikacija Srbije Bojana Todorović izjavila je da Protokol o olakšanju trgovine u okviru CEFTA treba da donese olakšice u trgovanju prvenstveno na graničnim prelazima i da skrati vreme čekanja.

Odnosi se i na ujednačavanje dokumentacije za carinske formalnosti, kao što su razni veterinarski, farmaceutski ili fitosertifikati, uz ujednačavanje dokumenata i uprošćavanje procedura da bi se obezbedio što brži protok na granicama, navela je Todorović.

Prema njenim rečima, stupanje na snagu takvog sporazuma omogućiće da roba brže prolazi preko granica, a biće usklađena i radna vremena na carisnkim punktovima.

Projekat “Podrška olakšavanju trgovine u CEFTA regionu“ obezbediće podršku CEFTA strukturama u njihovim naporima da sprovedu obaveze iz CEFTA Protokola 5, koji obezbeđuje okvir za uklanjanje trgovinskih barijera među potpisnicama CEFTA sporazuma. Cilj je da se dodatno olakša regionalna trgovina u CEFTA regionu kroz smanjenje i eventualno uklanjanje  necarinskih mera trgovanja za dva odabrana lanca snabdevanja, i to kroz pojednostavljenje i olakšavanje procedura vezanih za trgovinu. Primenjivaće se inovativan pristup za identifikaciju trgovinskih barijera (buttom-up approach) u bliskoj saradnji sa privatnim sektorom.

Podeli

Comments are closed.