Podrška EU za unapređenje efikasnosti transportnog sektora Srbije

0

U Beogradu je obeležen završetak tvining projekta „Jačanje administativnih kapaciteta transportnog sektora u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i nadležnim institucijama“.

Vrednost ovog projekta koji je trajao dve godine, je 1,75 miliona evra,  a finansiran je kroz pretpristupni program EU IPA 2013 uz sufinansiranje Republike Srbije. Cilj je bio unapređenja administrativnih kapaciteta Ministarstva i drugim relevantnim institucija transportnog sektora u Srbiji za obavljanje zadataka koji  proizilaze iz usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u oblasti transporta.

Ovo je prvi projekat koji je ugovoren u okviru decentralizovanog sistema upravljanja projektima koji se finansiraju iz IPA donatorskih sredstava.

Francusko ministarstvo saobraćaja je vodilo ovaj projekat, zajedno sa Finskom transportnom agencijom i litvanskim Ministarstvom saobraćaja. Više od 10 srpskih institucija je bilo uključeno: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direkcija za železnice, Infrastruktura železnica Srbije, Centar za istrage udesa i ozbiljnih nezgoda, Agencija za bezbednost saobraćaja, Aerodrom „Nikola Tesla“, Direktorat civilnog vazduhoplovstva i druge.

Unapređenje kvalifikacija i osposobljenosti zaposlenih, podržano je kroz više od 100 obuka, seminara i radionica i studijske posete Francuskoj, Finskoj i Litvaniji.

Tvining projekat je uključio 50 međunarodnih eksperata koji su, za dve godine, obavili 200 ekspertskih misija, napisali 12.000 stranica dokumenata i nacrte 22 zakonska akta, u cilju pomoći Srbiji u usklađivanju sa najboljim praksama Evropske unije.

Kroz 5 komponenti projekta službenici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i relevantnih transportnih institucija su uz pomoć kolega iz administracija zemalja članica EU: Francuske, Finske i Litvanije izradili strateški okvir za razvijanje transportnog sistema u Republici Srbiji, alat za efikasno praćenje implementacije strategije u skladu sa standardima EU, uveli sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju (SMS), odnosno sistem za verifikaciju SMS u skladu sa zahtevima i standardima EU i unapredili svoja znanja i veštine u obavljanju zadataka koji  proizilaze iz usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u oblasti transporta.

Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, kao i strateško planiranje i praćenje realizacije strategije su kontinuirani procesi čije uspešno obavljanje je jedan od preduslova za uspešno vođenje pretpristupnih pregovora u okviru Poglavlja 14 i 21, kao i uspešnu integraciju transportnog sistema RS  sa sistemom EU.

Ovaj projekat je doprineo unapređenju efikasnosti transportnog sektora Srbije u svim oblicima saobraćaja, boljem planiranju i praćenju postizanja strateških ciljeva u oblasti transporta. Strateški okvir izrađen je na osnovu Bele knjige EU o transportnoj politici i analiza u sektorima za drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Horizontalne mere, poput bezbednosti i sigurnosti, inteligentnih transportnih sistema, energetske efikasnosti i intermodalnosti, takođe su bila ključna pitanja. Uvođenjem sistema za upravljanje bezbednošću srpski upravljač železničke infrastrukture dobio je alat za povećanje nivoa bezbednosti na nacionalnoj železničkoj mreži na nivou evropskih standarda.

Podeli

Comments are closed.