IPA 2017

Proces programiranja IPA za 2017. je počeo. Među sektorima za koje koje će biti opredeljen najveći deo sredstava su životna sredina, energetika, pravosuđe i unutrašnji poslovi.