Portal znanja o zdravlju: alat za bolje sprovođenje zdravstvenih politika

0

Evropska komisija danas pokreće Portal znanja za promociju zdravlja i prevenciju bolesti kako bi podržala sprovođenje zdravstvenih politika širom EU. Portal nudi pouzdane, nezavisne i ažurirane informacije o temama vezanim za promociju zdravlja i prevenciju nezaraznih bolesti poput kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa ili raka.

Govoreći na događaju na kom je pokrenut portal u Komisijinom Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri u Italiji, Vitenis Anriukaitis, komesar za zdravstvo i bezbednost hrane, izjavio je: „Prehrambene navike i životni stil ljudi imaju značajan uticaj na zdravlje i kvalitet njihovog života. Zato snažno podstičem države članice i zainteresovane strane da se više usredsrede na promociju zdravlja. Međutim, ovo za tvorce politika i širu javnost ponekad može biti komplikovano jer nam se često serviraju autoritativne ‘činjenice’ o tome šta znači hraniti se zdravo ili se baviti fizičkom aktivnošću na pravi način te smo primorani da u moru dezinformacija, mišljenja, predrasuda i mitova tragamo za istinom. Zbog svega toga mi je zadovoljstvo što danas pokrećemo portal za promociju zdravlja i prevenciju bolesti koji će građanima na jednom mestu pružati nezavisne i proverene informacije o promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Nadam se da će portal postati referentna tačka za tvorce zdravstvenih politika – u svim sektorima i na svim nivoima – kao i izvor jasnih i pouzdanih informacija za obične građane.”

Tibor Navračič, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, nadležan za Zajednički istraživački centar koji je radio na razvoju portala, dodaje: „Ovaj alat je razvijen u saradnji sa kreatorima zdravstvenih politika u državama članicama i za njih. Na stotine istraživanja, više izvora podataka i primera iz politika su sistematizovani i pretvoreni u kratke referentne vodiče o ključnim temama politika koji sumiraju najvažnije činjenice za kreatore politika. Informacije su prilagođene potrebama nacionalnih tela za razvoj politika i predstavljene u formatu koji je jednostavan za korišćenje. To će doprineti formulisanju zdravstvenih politika zasnovanih na strogim i objektivnim kriterijumima.

Pokretanje portala je usledilo nakon što je 22. septembra u Tartuu u Estoniji upućen poziv za promociju zdravih životnih stilova. Tom prilikom je izložen dvogodišnji plan za promociju zdravih životnih stilova u Evropi, pre svega među decom.

Podeli

Comments are closed.