Poruka Evropske komisije za 8. mart: Nejednakost polova neprihvatljiva

0

Evropska komisija izdala je saopštenje povodom Međunarodnog dana žena u kojem analizira trenutno stanje u oblasti jednakosti polova u okvirima Unije, ali i u svetu. U saopštenju se navodi:

“Jednakost je osnovna vrednost Evropske unije, i princip za koji se borimo. Jednakost između žena i muškaraca nije izuzetak.

Evropa je među najbezbednijim i najjednakijim mestima na svetu za devojke i žene. Broj zaposlenih žena je dostigao istorijski visok nivo u okviru Evropske unije. Danas je sve više žena na pozicijama moći. To je nešto na šta smo ponosni.

Ipak, to ne znači da bi uspehe trebalo da uzmemo zdravo za gotovo. I u Evropi, mnoge žene se suočavaju sa izazovima, nejednakostima i pretnjama u svakodnevnom životu: pretnje i zlostavljanje, manje plate, manje prilika za posao i karijeru. To je nedopustivo.

Posebno zabrinjava trivijalizacija seksističkog govora mržnje, pre svega na internetu, ali i u javnom dikursu. Reči su važne i mogu dovesti do akcija, mogu biti prvi korak prema nejednakom tretmanu, i čak, fizičkom nasilju. Pozivamo sve države članice da pokažu nultu toleranciju za govor mržnje i sve oblike nasilja i diskriminacije prema ženama.

Mnoge od nejednakosti koje vidimo i danas, povezane su sa ženama na radu. Nova pravila EU kojima se uslađuje posao i život će omogućiti većem broju žena da rade, pošto porodicama da je priliku da organizuju poslovni i privatni život. Otvoriće prilike za zaposlene žene i muškarce da podele obaveze na jednakim osnovama. Time će se povećati šansa za žene da pronađu radno mesto u skaldu sa svojim obrazovanjem i ambicijama. Otključavanje takvog potencijala bi bila najbolja moguća stimulacija za naše ekonomije.

Žene ostaju slabije zastupljene u politici. Na predstojećim evropskim izborima, želeli bismo da vidimo više žena širom unije, ne samo na biračkim mestima, već i među uspešnim kandidatima. Komisija poziva i na veći broj žena na najvišem nivou EU institucija, uključujući i komesare. Ova komisija void kroz primer: danas imamo 9 komesarki, a imamo i gotovo 40 posto žena među menadžerima.

Jednakost polova je takođe u osnovi naše saradnje sa partnerskim zemljama širom sveta. Evropska unija želi da ubrza ubrza napore na postizanju tog cilja u različitima poljima svog spoljnog delovanja, kao deo implementacije ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

U celom svetu, ostajemo čvrsto posvećeni primeni akcija za borbu protiv svih vrsta nasilja protiv žena i devojaka, uključujući i one koje su pogođene ratom, siromaštvom ili izbeglištvom. Na primer, kroz inicijativu Spotlight sa UN. Posvećeni smo tome da svim ženama i devojkama obezbedimo jednak status u zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ekonomskom osnaživanju, kroz prilike da oblikuju svoju budućnost. Nikada nećemo prestati da se borimo za istinsku jednakost za sve u Uniji i van nje, kako bismo obezbedili da se postignuti napredak ne izgubi.”

Podeli

Comments are closed.