Potpisivanje ugovora o saradnji na izgradnji do 15 montažnih stambenih objekata u Šapcu

0

Dana 2. juna 2015. predstavnici Grada Šapca, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Hausing Centra svečano su potpisali Ugovor o saradnji na izgradnji montažnih stambenih objekata na teritoriji Grada Šapca.

Montažni stambeni objekti će biti izgrađeni u okviru projekta „Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata u Srbiji i zatvaranje kolektivnih centara“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji iz predpristupnih fondova IPA 2012. Ciljevi projekta su da pospeši socijalnu inkluziju socijalno ugroženih lica i porodica izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji smeštenih u kolektivnom centru Varna i najugroženijeg lokalnog stanovništva, i da pomogne zatvaranje kolektivnog centra Varna u Šapcu.

020

 

Grad Šabac je za izgradnju montažnih objekta obezbedio četiri infrastrukturno opremljene parcele na kvalitetnim gradskim lokacijama. Komesarijat za izbeglice i miglracije koordinira proces zatvaranja kolektivnog centra Varna.

Projekat sprovodi NVO Hausing Centar, u partnerstvu sa Inicijativom za razvoj i saradnju IDC.

Korisnici montažnih stambenih objekata koji će biti izgrađeni u okviru projekta će biti socijalno ugrožene porodice iz kolektivnog centra Varna i najugroženije porodice iz lokalne populacije, koje će po useljenju u ove objekte ostvariti uslove za kvalitetan život. Montažni stambeni objekti će biti opremljeni osnovnom opremom i nameštajem.

Investitorom u izgradnji stambenih objekata smatraće se Grad Šabac, dok će korisnici imati mogućnost otkupa u skladu sa odredbama Zakona o izbeglicama.

038

 

Vrednost radova na izgradnji i opremanju objekata je oko 285.000 Evra. Završetak gradnje je planiran za novembar 2015.

Ovaj projekat je deo sveobuhvatnijeg programa koji finansira Evropska unija podržavajući poboljšanje životnih uslova prisilnih migranata – “Za bolji život”, u ukupnoj vrednosti od 14,2 miliona evra.

Hausing Centar je lokalna nevladina organizacija posvećena unapredjenju stanovanja socijalno ugroženih grupa iz Beograda. Hausing Centar je od 2005 godine do danas izgradio 278 stanova za najugroženije gradjane, pružio podršku u procesu socijalne integracije njihovih korisnika i organizovao istraživanja i debate o stanovanju ugroženih grupa (www.housingcenter.org.rs)

 

Opšti podaci

  • Program: Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata u Srbiji i zatvaranje kolektivnih centara
  • Donacija: Evropska unija, predpristupni fondovi IPA 2012 (685.000 Evra)
  • Implementacija: Hausing Centar u partnerstvu sa Inicijativom za razvoj i saradnju IDC
  • Partneri: – Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, Grad Šabac, NVO Hausing Centar.
  • Godina: 2015.
  • Vrednost radova: 285.000 evra: 267.000 evra gradjevinski radovi, 18.000 evra oprema i nameštaj
Podeli

Comments are closed.