Pravo na sutra – za raseljene i izbeglice sa Kosova i povratnike

0

Projekat Evropske unije “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji” promoviše i štiti imovinska prava intero raseljenih lica, izbeglica i povratnika iz EU, na osnovu odredbi sporazuma o readmisiji između EU i Srbije njihova imovinska prava pružanjem informacija, pravnih saveta i druge stručne pomoći, uključujući i zastupanje pred sudovima. Pravni zastupnici pružaju usluge u saradnji sa obučenim pripravnicima i pravnim savetnicima.

Dokumentarna TV emisija „Pravo na sutra“, nastala je kao potreba za boljom komunikacijom sa interno raseljnim licima, izbeglicama i povratnicima. Uparvo njime je i neophodna besplatna pravna pomoć kako bi vratili svoja imanje, kuće ili stanove na kosovu i Metohiji, koji su im, u većini sličajeva, uzurpirani.

Ciljevi TV emisije „Pravo na sutra“ su da koz konkretne primere rešavanja različitih pravnih problema korisnika na terenu predstavi projekat i vrste pomoći koje pruža svojim potencijalnim korisnicima, kao i da široj javnosti predstavi, najpre probleme sa kojima se suočavaju interno raseljena lica, izbeglice i povratnici, a potom i aktivnosti Vlade Republike Srbije, pre svega Kancelarije za Kosovo i Metohiju i njenih partnera, usmerene na rešavanje ovih problema, kao i kontinuiranu podršku Evropske unije.

U nastavku pogledajte emisije „Pravo na sutra“ koje su emitovane na Radio televiziji Srbije:

27. 02.2018.

13.03.2018.

27.03.2018.

10.04.2018.

24.04.2018.

Sve aktivnosti projekta finansiraju EU i Vlada Republike, a realizuje ga konzorcijum koji predvodi Evropska konsalting grupa.

Podeli

Comments are closed.