Pravosudna akademija predstavila godišnji izveštaj za 2017.

0

Pravosudna akademija je predstavila svoj godišnji izveštaj za 2017. u Palati Srbija. Niz aktivnosti koje se pominju u izveštaju kao i ostvareni rezultati, bili su mogući zahvaljujući tesnoj saradnji uspostavljenoj kroz projekat „Jačanje obrazovnih aktivnosti i organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije” sprovedenog u okviru programa IPA 2013.

Ministar pravde Republike Srbije Nela Kuburović je ovom prilikom istakla značaj rada Pravosudne akademije: „Samo ukoliko imamo sudije koji su prošli kvalitetnu obuku možemo da govorimo o nezavisnom, odgovornom pravosuđu, odnosno pravosuđu kakvom težimo”. Ona je takođe podsetila da je „predlozima ustavnih izmena koji su poslati Venecijanskoj komisiji predviđeno da izabrani sudije i tužioci prvo prođu adekvatnu obuku u nadležnoj instituciji” kao i da će izgradnjom kapaciteta Pravosudna akademija postati pravo mesto za preuzimanje pravosudnih dužnosti.

U svom uvodnom govodu, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, podvukao je da se „u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa Pravosudna akademija navodi kao jedna od institucija od ključnog značaja za reformski proces”.

Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog Saveta sudstva, istakao je da je „učešće sudija Vrhovnog kasacionog suda u radu Pravosudne akademije značajno za njen rad. Oko 75 odsto sudija tog suda učestvuje u radu Akademije. Među njima ima članova Upravnog odbora i članova Programskog saveta, kao i predavača i članova ispitne komisije. To je praksa koja će biti nastavljena i u budućnosti”.

Jasmina Kiurski, zamenica Republičkog javnog tužioca, tokom izlaganja je izjavila da Republičko javno tužilaštvo podržava razvoj kapaciteta Pravosudne akademije, naročito u oblasti stručnog usavršavanja javnih tužilaca i njihovih zamenika, što je važno za efikasan i kvalitetan rad javnih tužilaštava.” Ona je dodala da Tužilaštvo „pozdravlja sprovođenje projekta ‘Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji’” ističući uspešnu saradnju sa projektom.

Ingve Engstrom, šef sektora za saradnju pri Delegaciji Evropske unije, tokom obraćanja je rekao: „Zadovoljstvo mi je da prisustvujem predstavljanju postignuća institucije – koju EU podržava godinama – pred zajednicom pravnika i javnošću. Prošle nedelje smo objavili izveštaj o napretku o Srbiji za 2018. u kom se naglašava da je kapacitete i profesionalizam Pravosudne akademije potrebno podići na viši nivo. EU je spremna da podrži napore u ovoj oblasti, budući da zna da su za potpunu konsolidaciju obuke u pravosuđu u Srbiji neophodni vreme i ekspertiza.”

Cilj ove tehničke pomoći je da unapredi nezavisnost i efikasnost pravosuđa kroz jačanje obrazovnih kapaciteta Pravosudne akademije i uspostavljanje doslednog pravosudnog sistema Republike Srbije. Veliki deo napora u okviru ove saradnje se ulaže u relevantne oblasti poput procene potreba za stručnim usavršavanjem, standardizacije nastavnih planova, unapređenja alata za elektronsko upravljanje, standardizacije procedura, uspostavljanja mreže 28 sudija i tužilaca specijalizovanih za sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, boljeg stručnog usavršavanja predavača, unapređenja mehanizama za procenu kvaliteta i evaluaciju, itd.

Pravosudna akademija je sada pred izazovom da ove alate primeni u svakodnevnom radu kao i da služeći se njima obezbedi kapacitet koji će zadovoljiti potrebe i očekivanja međunarodne zajednice i srpskog društva.

Podeli

Comments are closed.